Maarn stelde vrijwel niets voor; men was er arm en er was weinig contact met de buitenwereld. De keuterboertjes hielden er schapen, een enkele geit en wellicht een varken. Het Landgoed Stameren bestond nog niet en de Maarnse Berg was een kale zandvlakte met wat heide. De wind had er vrij spel maar ergens op die heide, in de luwte van wat jeneverbesstruiken stond het vervallen houten hutje van M...