Verspreid door Doorn hangen er binnenkort bijna vijftig informatieborden met historische informatie, oude dorpsverhalen, leuke wetenswaardigheden en oude afbeeldingen over die locaties. Op langwerpige borden met het herkenbare Vertel het Door(n) logo staat op foto’s hoe het er vroeger uitzag met een bondige uitleg. Een QR-code, die gescand kan worden met een smartphone, verwijst naar de website...