Volgens Kranenburg heeft de valwind van afgelopen zomer in Leersum de noodzaak van bomenplant nog urgenter gemaakt. Zijn wijzigingsvoorstel bij de begroting bepaalt dat de gemeente jaarlijks 20 duizend euro besteedt aan daadwerkelijke en tastbare aanplant van groen, bomen en andere natuurlijke en landschappelijke elementen. Kranenburg kreeg steun van VVD, D66 en BVHlokaal.