Volgens VVD-raadslid Judith van Roij moet Utrechtse Heuvelrug meer druk uitoefenen op het Rijk, om met extra financiële middelen voor de Jeugdzorg en de Wmo over de brug te komen. In de tussentijd zou de beperking van de Ozb-verhoging tot alleen een inflatiecorrectie, betaald kunnen worden uit de algemene reserve.