Ook moeten inwoners en organisaties de kans krijgen om mee te praten over de verkoop van gemeentelijke eigendommen. Zo doet bijvoorbeeld de voorgenomen verkoop van dorpshuis De Buurthucht in Overberg en het Tabaksteeltmuseum in Amerongen veel stof opwaaien. Volgens CDA-raadslid Teunis Reedijk speelt De Buurthucht een belangrijke rol als ontmoetingsplek. 

OVERNAME Het Tabaksteeltmuseum laat het verleden van de tabaksteelt in Amerongen en omgeving herleven en heeft een belangrijke plaats in het maatschappelijke leven van Amerongen, aldus Reedijk. Wethouder Boonzaaijer gaf de verzekering dat hij eerst met het museum zelf wil praten over een mogelijke overname. Maar Reedijk heeft inmiddels een motie opgesteld om zowel het museum als het Overbergse dorpshuis van de verkooplijst af te voeren.

PANIEKVOETBAL Fractieleider Sybe Streekstra van BVHlokaal zei het voorstel van Boonzaaijer als paniekvoetbal te beschouwen. Ook Dick Karssen (ChristenUnie) had weinig goede woorden over voor de poging van de wethouder, om nog voor de zomer carte blanche te krijgen. De verdediging van Boonzaaijer overtuigde Karssen niet. ,,Ik heb weleens een sterkere toespraak van de wethouder gehoord”, zei hij.

ER DOORJASSEN Karssen wil de verkoop van gemeentelijke panden en bossen ,,er niet even doorjassen op een achternamiddag”. Gelijksoortige geluiden kwamen van Judith van Roy (VVD), Nynke van der Veen (Open) en Karin Oyevaar (D66). Ook zij zeiden meer tijd te willen nemen. Wethouder Boonzaaijer vindt het niet werkbaar om ,,voor elke garagebox of stukje grond eerst langs de politiek te moeten”. Maar zijn pleidooi vond geen gehoor en de behandeling van zijn voorstel werd uitgesteld tot na de zomervakantie. 

door Michiel Schaaij