Die verenigingen bestaan nu eenmaal al lang, dus het woord ‘ouderen’ blijft er in. Ook bij de PCOB, Protestants Christelijke Ouderen Bond. De PCOB’s van Driebergen en Maarn/Maarsbergen zijn sinds vorig jaar samengevoegd. De bond heeft nu ongeveer vijfhonderd leden. Deze bond werkt ook nauw samen met de KBO, Katholieke Ouderenbond en met de Heuvelrug Senioren. Samen bemensen de verschillende bonden op de Utrechtse Heuvelrug een politiek platform genaamd Senioren Heuvelrug. Zij behartigt tezamen de belangen van 55-plussers in deze omgeving en heeft nauw contact met de gemeentelijke politiek.

[LAVENDELPLANT] Deelnemers van de PCOB kunnen gebruik maken van hulp bij belastingzaken tegen geringe vergoeding. Of krijgen korting bij de medische keuring voor een rijbewijs. Ook is een collectieve ziektekostenverzekering mogelijk. Daarnaast zijn er vooral ontspanningsactiviteiten. Klaverjassen, bridgen, dagjes uit en nog meer. ,,Door het coronatijdperk vielen deze gezellige activiteiten allemaal stil. In de maand mei werd, uiteraard, een hele vakantieweek voor veertig personen in Noord-Brabant afgelast. De senioren bleven thuis. Geduldig en dankbaar voor de goede zorgen voor hen in Nederland."

Eerder in het 'best eenzame' coronatijdperk werd bij alle leden vanaf 84 jaar een geurende lavendelplant rondgebracht met de tekst ‘In een tijd van weinig ontmoeten, willen wij u kleurrijk groeten!’ Vorige week werden de leden in de leeftijdscategorie vanaf 73 tot 84 jaar verrast met een plantje.

[BOESCHOTEN HOVENIERS] De bedenker van de plantenacties is Martijn Boeschoten van Boeschoten Hoveniers. Hij kent het bestuur van de PCOB en zo kwam het plan om regelmatig iets vrolijks en levendigs bij de leden langs te brengen. ,,Heel goed", zei de penningmeester van de PCOB. ,,Mensen betalen contributie en zelfs in coronatijd moet er tenminste een klein beetje geld uitgeven worden ten behoeve van de leden."

De bestuursleden brachten de vele planten rond. Even aanbellen bij het huis van de leden, afstand in acht nemen en een praatje maken. ,,Eventjes verbondenheid die wel op papier bestaat, maar in de praktijk nu zo weinig voorkomt." Leden spraken zich volgens het PCOB positief uit over de attentie en creatieve manier waarop toch even contact werd gezocht.

Tijdens de korte bezoekjes bleek dat de senioren ook erg blij zijn hun directe familie nu thuis te mogen ontvangen. ,,Met name verschillende dochters hadden tijd genomen om nu zelfs een poosje te logeren bij hun vader of moeder", aldus voorzitter Arie Kliphuis.

[WEER ACTIVITEITJE] Voorzichtig is weer een kleine activiteit opgestart. In Nieuw Salem in Driebergen zijn de koffieochtenden weer begonnen. Om de twee weken komen leden bij elkaar om wat te kletsen. Uiteraard met de noodzakelijk maatregelen voor hygiëne en afstand. De eerste keer waren er vijftien leden. ,,Wat een verademing om elkaar weer te ontmoeten!"

Voor meer informatie over de PCOB: Bram Hijmans, secretariaat@pcobdriebergen.nl of telefoonnummer: 0343-513167.