Maartje Reitsma en Johan Muis zijn twee van deze kunstenaars, die meedoen tijdens het eerste weekend. Beiden zijn dubbeltalent en werken behalve als keramist ook nog in een andere techniek: Maartje schildert en Johan werkt met hout. Zij verheugen zich allebei extra om na de stille corona-periode eindelijk weer te kunnen laten zien waar zij mee bezig zijn. Maartje: ,,Ik wil graag overbrengen hoe...