Het verzet van de buurtbewoners wordt gesteund door de Vereniging Leefbaarheid Doorn (VLD). Gevreesd wordt onder andere voor een onaanvaardbare toename van verkeershinder. Ook de aangekondigde kap van 23 bomen stuit de tegenstanders van het bouwplan tegen de borst. Dat de gemeente inmiddels een kapvergunning heeft afgegeven, doet de zaak in hun ogen bepaald geen goed.