Er is nog geen duidelijk beeld welk alternatief de beste keuze is, aldus wethouder Rob Jorg (VVD). Warmtenetten, warmtepompen, biogas of groen geproduceerde waterstof zijn meestal nog te kostbaar, zo blijkt uit proefprojecten elders in het land. Gemeenten die daaraan deelnamen, zeggen dat ze hun businesscase alleen rond krijgen, als het Rijk over de brug komt met aanvullende bijdragen...