Meer gemeenten zitten in hun maag met het afval van hun inwoners. De kosten van de verbranding en verwerking worden steeds hoger en de CO2-heffing voor afvalverbranders doet daar nog een schepje bovenop. Dat vertaalt zich bijna als vanzelf in hogere afvalstoffenheffing voor inwoners. Gemeenten hebben het immers financieel al moeilijk genoeg en kunnen het zich niet permitteren om geld ...