Maar afgeschaft is de dienstplicht absoluut niet. Zij is opgeschort. En daarom ontvangt iedere jongere rond zijn of haar achttiende verjaardag een brief van de overheid met een belangrijke mededeling. Als het land in gevaar is, word je voor vervulling van de dienstplicht opgeroepen. Vroeger was er alleen voor de jongens een opkomstplicht, maar In het kader van de emancipatie mogen natuurlijk nu...