Afbeelding
Pixabay

Voor bijna negentigduizend euro aan appboetes uitgeschreven

11 maart 2021 om 05:00 Verkeer en vervoer

HEUVELRUG In het jaar 2020 zijn in de gemeente Utrechtse Heuvelrug 399 appboetes uitgeschreven. Dat is een stijging van 3,4 procent ten opzichte van een jaar eerder, in 2019 ging het om 386 bekeuringen. De boetes die in 2020 werden uitgeschreven in de gemeente Utrechtse Heuvelrug brachten in totaal 87.272 euro op, wat net iets lager is dan het bedrag in 2019. Dat blijkt uit een analyse van CJIB-cijfers door LocalFocus.

Landelijk was sprake van een stijging van ruim veertig procent. Vorig jaar werden in totaal ruim 168.000 boetes uitgedeeld aan appende en bellende bestuurders. Dat zijn gemiddeld 459 prenten per dag. Op die manier werd in totaal 32,4 miljoen euro opgehaald. In 2019 ging het om ruim 121.000 boetes met een totaalbedrag van ruim 25,3 miljoen euro.

STIJGING Ook in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is sprake van een stijgende trend. De hoeveelheid boetes die in de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn uitgedeeld aan mensen die tijdens het rijden bijvoorbeeld een tablet, telefoon of laptop gebruikten steeg van 187 in 2017 naar 399 in 2020. Het boetebedrag nam daarmee toe van 43.010 in 2017 naar 87.813 in 2019, en hoewel het aantal boetes in 2020 iets hoger lag dan in 2019 was het totaalbedrag in 2020 iets lager dan in 2019. In onderstaande grafiek is de ontwikkeling per jaar te zien, zowel in aantal boetes als in boetebedrag (wijzigen is mogelijk met het zwarte menu).


OP DE FIETS De grote toename is deels te verklaren doordat telefoongebruik op de fiets vanaf 1 juli 2019 niet meer is toegestaan. Bijna één op de drie boetes voor appende bestuurders werden vorig jaar uitgedeeld aan fietsers: in totaal krap 48.000 prenten, blijkt uit een CJIB-bericht over deze cijfers. Die uitsplitsing is er echter niet op regioniveau. De politie zegt bovendien tegen het CJIB dat ze zich in de coronamaanden meer heeft gefocust op verkeersgedrag, zoals telefoongebruik achter het stuur, en excessieve overtredingen.


OVER DE CIJFERS Op bovenstaande kaart zie je met hoeveel procent het aantal uitgedeelde boetes voor het vasthouden van een ‘mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking’ (zie ook de uitleg hieronder) is gestegen of gedaald tussen 2019 en 2020. Een blauwe kleur op de kaart betekent dat het aantal gedaald is, rood geeft een stijging weer. Als je op een gemeente klikt, zie je ook hoeveel boetes er uitgedeeld werden in 2019 en in 2020, en hoeveel geld daarmee is opgehaald. Het gaat bij deze boetes om de pleeggemeente van de overtreding, niet om de woongemeente van diegene die de overtreding heeft begaan. De gemeentes op de kaart zijn de gemeentes zoals die in 2020 bestonden. 

Nieuwe wetgeving 2019
De cijfers in dit onderwerp hebben betrekking op feitcode R545. Deze feitcode is vanaf juli 2019 aangepast. Tot aan dat moment kreeg je als bestuurder van een motorvoertuig, brom- of snorfiets een boete wanneer je tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthield. Vanaf 2019 krijgen ook fietsers hier een boete voor. Daarnaast gaat het nu om het vasthouden van een ‘mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking’, dus ook om bijvoorbeeld een tablet, laptop of zelfs een e-reader of smartwatch.

advertentie
advertentie