Afbeelding
Pixabay

Veel meer boetes voor bellen en appen in het verkeer

22 november 2020 om 13:00 Verkeer en vervoer

HEUVELRUG Het aantal boetes voor telefoongebruik achter het stuur is flink toegenomen, zo blijkt uit een analyse van CJIB-cijfers door LocalFocus. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug werden vorig jaar 386 boetes uitgedeeld voor het vasthouden van een telefoon of ander mobiel elektronisch apparaat in het verkeer. Daarmee werd in totaal 87.813 euro opgehaald. Afgezet tegen de weglengte in de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn dat 82,8 boetes per 100 kilometer weg. In 2018 werden er 278 boetes uitgeschreven.

Vorig jaar werden er landelijk gezien meer dan 120.000 boetes uitgedeeld aan appende en bellende bestuurders, ruim de helft meer dan een jaar eerder. Die forse toename is deels te verklaren doordat telefoongebruik op de fiets vanaf 1 juli 2019 niet meer is toegestaan. In de tweede helft van vorig jaar werden er zo’n 21.000 boetes uitgedeeld aan bellende of appende fietsers in het verkeer. Toch blijft er ook zonder deze fietsboetes nog een behoorlijke stijging te zien: van iets meer dan tachtigduizend betrapte bestuurders in 2018 naar meer dan honderdduizend vorig jaar. Sinds afgelopen week worden ook slimme camera’s ingezet om appende bestuurders te betrappen.

Bekijk in onderstaande grafiek de ontwikkeling in het aantal boetes in een gemeente/regio naar keuze. Via het zwarte uitklapmenu kun je ook de ontwikkeling in boetebedrag zien en de ontwikkeling in procenten.


OVER DEZE CIJFERS In dit onderwerp vind je drie soorten cijfers terug. Allereerst is voor iedere gemeente en provincie het absolute aantal boetes voor het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat in het verkeer meegenomen. Daarnaast vind je ook het totaalbedrag (in euro’s) dat deze boetes hebben opgeleverd. Het bedrag voor een boete is door de jaren heen veranderd, maar lag in 2019 op 95 euro (fietsers), 160 euro (brom- of snorfietsers) of 240 euro (automobilisten), exclusief administratiekosten. Ten slotte is ook de ontwikkeling t.o.v. vorig jaar (in procenten) meegenomen. Het gaat bij deze boetes om de pleeggemeente van de overtreding, niet om de woongemeente van diegene die de overtreding heeft begaan.

Dagelijks werden in het afgelopen jaar zo’n 332 boetes uitgedeeld aan mensen die tijdens het rijden bijvoorbeeld een tablet, telefoon of laptop gebruiken. Het aanpakken van afleiding in het verkeer is volgens de politie ‘een topprioriteit’. Er wordt onder meer een touringcar ingezet om deze overtreders te betrappen. Afgelopen week zijn dus ook slimme camera’s toegevoegd aan het arsenaal.

Bekijk op onderstaande kaart meer informatie over bellende en appende bestuurders per gemeente in Nederland.


AFLEIDING Mobiele telefoontjes staan symbool voor afleiding in het verkeer. Uit onderzoek van verkeersinstituut SWOV komt naar voren dat meer dan de helft van de fietsers zijn of haar telefoon weleens gebruikt tijdens het fietsen, en ook zo’n twee op de drie automobilisten de telefoon er weleens bij pakt. 

EXTRA INFORMATIE
De cijfers in dit onderwerp hebben betrekking op feitcode R545. Deze feitcode is vanaf juli vorig jaar aangepast. Tot aan juli 2019 kreeg je als bestuurder van een motorvoertuig, brom- of snorfiets een boete wanneer je tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthield. Vanaf 2019 krijgen ook fietsers hier een boete voor. Daarnaast gaat het nu om het vasthouden van een ‘mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking’, dus ook om bijvoorbeeld een tablet, laptop of zelfs een e-reader of smartwatch.

STAKING Wie naar de langjarige trend van deze cijfers kijkt, zal in vrijwel alle regio’s een dip zien in 2015. Deze dip is te verklaren door cao-acties van de politiebonden in dat jaar. De politie heeft dat jaar minder boetes uitgedeeld voor kleine overtredingen en ook enige tijd het systeem platgelegd waarmee verkeersboetes worden doorgezet naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Dit had een stuk minder geregistreerde boetes als gevolg.

advertentie
advertentie