Afbeelding
Gemeente Ede

Advies: prijsprikkel restafval werkt niet

Politiek

HEUVELRUG De plannen voor een prijsprikkel bij de inzameling van restafval zetten niet genoeg zoden aan de dijk. Dat zegt de Duurzaamheidsraad in een zojuist uitgebracht advies aan het college en de gemeenteraad. Het adviesorgaan ziet ,,een overmatig vertrouwen in de prijsprikkel, terwijl die in de gekozen uitwerkingen nauwelijks effectief kan zijn.”

Begin deze maand kwam het college met vier scenario’s om de hoeveelheid restafval in de Heuvelrugdorpen terug te dringen naar 100 kilo per persoon per jaar. Dat is hard nodig, want ondanks verwoede pogingen van vorige colleges, blijft de ingezette daling op een slordige 123 kilo steken. ,,Niet genoeg om de doelstelling te halen”, moest wethouder Anouk Haaxma (BVHlokaal) concluderen.

ACHTERHAALD Omdat de gemeenteraad in het verleden nogal eens chagrijnig was over voorgekookte plannen, besloot het college om het deze keer anders aan te pakken: de partijen krijgen nu vier alternatieve scenario’s voorgeschoteld. De Duurzaamheidsraad heeft echter weinig goede woorden over voor die plannen. Het streefcijfer van 100 kilo is achterhaald, aldus het advies. 

Binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zou inmiddels sprake zijn van een verdergaande reductie. Volgens die afspraken stort de gemiddelde inwoner uiteindelijk niet meer dan 30 kilo restafval per jaar in de kliko of wijkcontainer. Maar in het Heuvelrugse afvalbeleid is nog geen sprake van ,,omdenken naar de nieuwe realiteit”, aldus de Duurzaamheidsraad. 

AFVALPREVENTIE Volgens het advies is de noodzaak van actief beleid en circulariteit alleen maar urgenter geworden door de actuele geopolitieke situatie en de verstoorde grondstoffenstromen. Omdat van de voorgestelde prijsprikkels weinig of geen effect te verwachten zou zijn, pleit de Duurzaamheidsraad voor een bredere aanpak en voor afvalpreventie.

Door Michiel Schaaij

advertentie
advertentie
Afbeelding
De Buurtbus heeft een nieuwe vervoerder 11 uur geleden
Afbeelding
Stichting Sociaal Raadslieden: Voor gratis hulp bij geld en recht 15 uur geleden
Afbeelding
Automobilist over de kop tussen sloot en weiland 17 uur geleden
Afbeelding
Overval bij juwelier aan de Rijksstraatweg in Leersum UPDATE 17 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Mariabeeld met verf besmeurd: ‘Zal fanatieke antichrist zijn geweest’ 19 uur geleden
Afbeelding
Grootschalige bomenkap Park Huis Doorn van de baan 7 dec, 12:03
Afbeelding
Meer geld provincie voor ‘groen-blauwe’ schoolpleinen 7 dec, 10:30