Afbeelding
Pixabay

Meevaller voor gemeente: ‘Maar financiën sociaal domein blijven zorgelijk’

29 oktober 2020 om 18:15 Politiek

HEUVELRUG Het college van Utrechtse Heuvelrug heeft de balans opgemaakt in de tweede bestuursrapportage. Hierin staan de verwachte afwijkingen op beleid en financiën ten opzichte van de begroting. Het college verwacht voor 2020 een overschot van 300.000 euro. Na de eerste bestuursrapportage in mei was de verwachting nog een tekort van 800.000 euro. Het licht positieve resultaat is vooral het gevolg van hogere inkomsten van het Rijk, gepresenteerd in de mei- en septembercirculaire.

Wethouder Gerrit Boonzaaijer: ,,We leven in een onzekere tijd. De coronacrisis heeft grote impact op ons dagelijks leven. En ook financieel brengt deze crisis onzekerheden met zich mee. Dit is een bron van zorg. Juist daarom zijn we nu blij dat de tweede bestuursrapportage, ondanks financiële tegenvallers binnen het Sociaal Domein, een, zij het bescheiden, overschot laat zien. Dat heeft toch een positieve invloed op het saldo van de begroting. We zien daarmee ook dat de lobby die we samen met andere gemeenten richting het Rijk doen voor meer inkomsten vruchten afwerpt. Dat sterkt ons in de motivatie hier nadrukkelijk mee door te gaan. Evenals op het meer grip krijgen op de uitgaven in het Sociaal Domein. De zorgen rondom het Sociaal Domein blijven groot, nog eens versterkt door corona.”

Het uiteindelijk saldo van de bestuursrapportage is opgebouwd uit verschillende voor- en nadelen. Zowel incidenteel als structureel. Boonzaaijer: ,,Het algemene beeld van deze rapportage is dat corona veel invloed heeft op de ontwikkelingen binnen de gemeente. Zo is bijvoorbeeld te zien dat een aantal van de ombuigingen, waaronder die in het Sociaal Domein, niet wordt behaald of vertraagd is. De focus ligt vooral op corona-gerelateerde werkzaamheden. Het is nu moeilijk voorspelbaar of dit ook voor 2021 financiële gevolgen heeft.”

De gemeenteraad en het college gaan over de bestuursrapportage met elkaar in gesprek op donderdag 19 november. Dit is een gecombineerde beeldvormende en oordeelsvormende vergadering. De raad neemt op maandag 14 december een besluit over de tweede bestuursrapportage.

advertentie
advertentie