Afbeelding
Lex van Lieshout ANP photo

Ingezonden: 'Utrechtse Heuvelrug de 'rupsje-nooit-genoeg'-gemeente met twee gezichten'

25 oktober 2019 om 14:03 Politiek

UTRECHTSE HEUVELRUG Het gemeentebestuur Utrechtse Heuvelrug spreekt met twee monden.

Wethouder Jorg van toerisme is begaan en enthousiast over het stimuleren van vernieuwing van de recreatiebedrijven in zijn gemeente. Wethouder Boonzaaijer beheert de financiële portefeuille van de gemeente streng en moet zijn begroting sluitend krijgen vanwege de oplopende tekorten op het sociaal domein. 
Het college van B&W als geheel is doof voor de hartenkreten van de recreatiebedrijven om de (verdere) verhoging van de recreatiebelastingen* terug te draaien. 
(*toeristen- en forensenbelasting op overnachtingen en recreatieobjecten)

Ruimte voor innovatie wordt hiermee de nek omgedraaid, vanwege de stijgende belastingen. De recreatiebedrijven kunnen immers de prijzen voor een bungalow of kampeerplek niet veel verhogen omdat ze betaalbare vakanties willen blijven aanbieden.

De recreatiesector is super belangrijk voor de economie van de Utrechtse Heuvelrug. De sector biedt werkt aan 4.500 mensen. Kengetallen van het regionaal bureau voor Toerisme laten zien dat de branche goed is voor maar liefst 130 miljoen omzet en daarmee bepalend voor het voorzieningenniveau en de leefbaarheid van de dorpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de supermarkten die in het zomerseizoen hun omzet zien enorm zien stijgen en daardoor weer meer kunnen investeren in hun panden en kunnen bijdrage aan de lokale sportclubs.

De lokale belastingen voor verblijfsrecreatie (toeristen- en forensenbelasting) zijn in 2018-2019 al zeer fors gestegen (60%?) en daarmee ook de inkomsten voor de gemeente. Maar nee het is nog steeds niet genoeg voor de gemeente 'rupsje-nooit-genoeg'. Voor o.m. stacaravaneigenaren is de heffing 'forensenbelasting' gestegen van € 180 naar ruim € 260; een verhoging van 45%. De toeristische verhuur van verhuurobjecten van de recreatieondernemer - waaronder recreatiewoningen en groepsaccommodaties van € 1,03 naar € 1,60. Een verhoging van 55 procent.  

De totaalopbrengst aan de recreatiebelastinginkomsten voor de gemeente, na deze verhogingen, bedraagt nu € 1.180.000, - Je zou dan toch verwachten dat de verblijfsrecreatie haar portie voorlopig wel gehad heeft. Maar nee hoor, voor 2020 e.v. vindt de gemeente het nodig de tarieven nog eens met zo'n 20% extra te verhogen. 

Het is noodzakelijk om als recreatiesector vitaler te worden met meer overnachtingen en om te kunnen investeren in kwaliteit en (product-) ontwikkeling. Na een lange periode van teruggang zijn we de laatste jaren er eindelijk weer in geslaagd de sector weer wat vitaler te krijgen, maar we zijn er nog niet. En we zullen er ook niet komen als gevolg van de niet aflatende stroom aan verhogingen van de recreatiebelastingen in deze gemeente.

Met veel bravoure propageert de gemeente Utrechtse Heuvelrug het belang van deelname van de recreatiebedrijven aan zogenoemde innovatietafels. Maar ja met een lege ondernemersbeurs valt er niet veel meer te innoveren. Twee gezichten van de gemeente Utrechtse Heuvelrug: Enerzijds een puur inhalige gemeente, anderzijds met een stalen gezicht propageren dat innovatie van de recreatiebedrijven zo belangrijk is. Begrijpt u het nog?!

Vereniging van recreatieondernemers Nederland, Recron

Utrechtse Heuvelrug

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie