Afbeelding
Foto: Pixabay

3 voorbeelden van schade die de BAV-verzekering dekt

Partnercontent

Ben je ondernemer met een adviserend beroep in de administratief juridische branche dan is er altijd een kans aanwezig dat je een keer een beroepsfout maakt. Zelfs een klein foutje kan tot verstrekkende gevolgen leiden en als de klant te maken krijgt met financieel verlies in de vorm van vermogensschade ben jij de pineut. Het is niet voor niets dat ondernemers zich indekken tegen beroepsfouten door een BAV-verzekering af te sluiten. Dit is een verzekering die dekking biedt tegen de financiële gevolgen van aansprakelijkheid als gevolg van gemaakte beroepsfouten. Om meer concreet inzicht te bieden in beroepsaansprakelijkheid volgen hier een drietal voorbeelden van schade die onder de dekking van de verzekering vallen.

1. Aangifte belasting te laat ingediend: verzuimboete

Een administratiekantoor dat verantwoordelijk is voor het indienen van de belastingaangifte van een klant en deze te laat indient met schade tot gevolg kan daar aansprakelijk voor worden gesteld. Bijvoorbeeld als er door het te laat indienen van de aangifte sprake is van een boete die door de Belastingdienst is opgelegd. Bovendien kunnen er ook andere kosten uit voortvloeien, zoals rente. De klant besteedt werkzaamheden uit aan het administratiekantoor en mag erop vertrouwen dat de boekhouder de termijnen in acht neemt voor het doen van de belastingaangifte. Er is dan ook sprake van een beroepsfout als de boekhouder door eigen toedoen de aangifte te laat indient. De klant heeft dan met financieel verlies ofwel vermogensschade te maken en kan een schadeclaim neerleggen bij het administratiekantoor. Dergelijke financiële gevolgen zijn overigens op een eenvoudige manier te voorkomen door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van NN af te sluiten.

2. Onterecht aftrekposten opvoeren: naheffingsaanslag

Een ander voorbeeld betreft het opvoeren van aftrekposten voor de aangifte inkomstenbelasting die helemaal niet van toepassing zijn. De klant krijgt hierdoor te maken met een naheffingsaanslag en moet ook nog eens een boete betalen. Als de boekhouder in de zorgplicht tekort geschoten is dan heeft de klant de mogelijkheid om een schadeclaim in te dienen. Er zijn dan verschillende claims mogelijk, want naast het claimen van vermogensschade door de naheffingsaanslag en boetes geldt dat het tevens mogelijk is om het honorarium terug te vorderen dat betaald is aan de boekhouder. Bijvoorbeeld door de overeenkomst met de boekhouder te ontbinden.

3. Subsidie misgelopen

Naast dat er beroepsfouten zijn door onzorgvuldigheid en tekort schieten in de zorgplicht zijn er ook fouten mogelijk als het om adviserende werkzaamheden gaat. Geef je als administratiekantoor bijvoorbeeld een onjuist advies, waardoor een klant een groot subsidiebedrag misloopt dan kunnen de gevolgen groot zijn. Het kan ook zijn dat je een beroepsfout maakt door de subsidieaanvraag in opdracht van de klant in te vullen, maar dat je deze foutief invult. Of dat je te laat bent met het verzenden van de aanvraag voor de subsidie waardoor de klant een groot bedrag misloopt. Er zijn wat dat betreft allerlei soorten beroepsfouten waarmee je te maken kan krijgen als je werkzaam bent in de administratief juridische branche. Daarom is het aan te raden om je daartegen in te dekken.

advertentie
Afbeelding
Welkom Aan Tafel: een zomerse proeverij thuis 5 uur geleden
Afbeelding
Peer Kalk uit Doorn strijdt met waterstofboot in Monaco om de wereldtitel 8 uur geleden
Afbeelding
Win een mooie prijs met je zomerfoto 10 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Maarn op weg naar duurzame wijken 14 uur geleden
Afbeelding
Open tuin bij Hindersteyn 29 jun, 16:49
Afbeelding
Burgemeester Naafs sluit woning in Doorn 29 jun, 13:47
PREMIUM
Afbeelding
Onrust rond varkensbesluit; politieke zorgen over uitbreiding veehouderij 29 jun, 12:33