Afbeelding
.

Arbodienst met de focus op verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid

Partnercontent

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om zieke medewerkers te begeleiden. De medewerker wordt hierin bijgestaan door een arbodienst of bedrijfsarts. Door een van die partijen wordt een probleemanalyse gemaakt bij een verzuim van zes weken. Daarin worden de oorzaak van het verzuim en de mogelijkheden tot herstel beschreven. Ook geeft de medewerker in deze analyse aan wanneer die denkt het werk te kunnen hervatten. Als werkgever kunt u zelf kiezen hoe u verzuim aanpakt. Een goede verzuimpreventie en verzuimbegeleiding kan het verschil maken voor uw medewerkers. Ondersteuning van een arbodienst is daarbij van grote waarde. Preventix kan u helpen met het inrichten van uw verzuimbegeleiding en helpt zieke werknemers gezond en snel te re-integreren om de duur van het verzuim te bekorten.

Duurzame inzetbaarheid

De werkwijze van Preventix wordt gekenmerkt door een andere kijk op arbodienstverlening. De organisatie streeft ernaar om werkgevers de specialist zo weinig mogelijk nodig te laten hebben. Dat is juist zo omdat arbo voor werkgevers een verplicht nummer is. Dat klinkt misschien paradoxaal, maar dat is niet het geval. Waar sommige arbodiensten zich concentreren op re-integratie en verzuimbegeleiding, legt Preventix de focus op verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid. Op die manier draagt de arbodienst bij aan een gedegen verzuimbeleid. Hoe succesvoller Preventix daarin is, hoe minder vaak de organisatie voor werkgevers in actie hoeft te komen.

Gedegen verzuimbeleid 

Het is belangrijk dat de basis goed is om verzuim te voorkomen en werknemers correct te begeleiden. Een goed verzuimbeleid is de basis van verzuimpreventie. Een verzuimbeleid motiveert de medewerker om met zijn of haar herstel aan de slag te gaan en bevordert op die manier een vlotte terugkeer. In een verzuimbeleid staat welke maatregelen worden getroffen om verzuim te voorkomen en hoe de medewerker omgaat met verzuim. Ook een periodiek medisch onderzoek kan hiervan een onderdeel van zijn. Daarnaast wordt de verzuimbegeleiding vastgelegd in het verzuimbeleid. Als een werknemer langdurig uitvalt, kan er snel en adequaat worden gehandeld en daardoor blijft het verzuim vaak beperkt. 

Snelle terugkeer naar de werkplek 

Wanneer er toch sprake is van verzuim, zetten de bedrijfsartsen en de praktijkondersteuners van Preventix vanaf de ziekmelding in op een snelle terugkeer naar de werkplek door middel van verzuimbegeleiding. Daarbij denken zij altijd in mogelijkheden en niet in beperkingen. Diverse onderzoeken tonen aan dat de juiste verzuimbegeleiding medewerkers helpt bij hun herstelproces. Een snelle terugkeer is voor u als werkgever uiteraard ook voordelig, zelfs wanneer dat maar gedeeltelijk is of als het functioneren nog beperkt is. Naast het uitvoeren van verzuimbegeleiding bent u bij Preventix aan het juiste adres voor bewaking van de taken uit de Wet verbetering poortwachter en proactieve advisering ten aanzien van voorkomen van verzuim. 

Daarnaast roemen de klanten de goede bereikbaarheid van de adviseurs. Zij staan helpen u graag bij vragen in de breedste zin van het woord, bijvoorbeeld bij de vraag of een werknemer een gesprek met de werkgever mag weigeren tijdens ziekte

advertentie
advertentie
PREMIUM
Afbeelding
Boek over eerste vrouwelijke burgemeesters: ‘Het was voor vrouwen een strijd’ 17 uur geleden
Afbeelding
Vuelta live te volgen bij Museum Huis Doorn 17 aug, 15:02
PREMIUM
Afbeelding
Woonoord voor Oekraïners zit vol 17 aug, 13:56
Afbeelding
NS-personeel gaat volgende week staken 17 aug, 12:04
PREMIUM
Afbeelding
Initiatief om activiteiten te organiseren voor nieuwkomers vindt veel bijval: ‘De hulp is overweldigend’ 17 aug, 08:30
Afbeelding
Rechtbank grijpt niet in bij plan voor hippisch centrum 16 aug, 12:36
Afbeelding
Werkgroep Kromme Rijncorridor biedt bestuurders landschapsvisie aan 16 aug, 11:01