Afbeelding
Provincie Gelderland

Overeenkomst vormt basis nieuwe marinierskazerne

5 maart 2021 om 16:06 Overig

DOORN De verouderde kazerne van het Korps Mariniers in Doorn verhuist op termijn naar Kamp Nieuw-Milligen. Voordat het zover is, moet er nog veel gebeuren. Zo moet er een nieuwe, toekomstbestendige kazerne verrijzen en het terrein (deels) opnieuw worden ingericht. Defensie, gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland tekenden daarom vandaag een overeenkomst. Daarin staat hoe en onder welke voorwaarden zij gaan samenwerken.

Staatssecretaris Barbara Visser: ,,Ik ben blij deze overeenkomst te kunnen tekenen. Bij een complex project als dit is het belangrijk dat we vanaf het begin met elkaar op één lijn zitten. Zo zorgen we ervoor dat de herinrichting van Kamp Nieuw-Milligen niet onnodig wordt vertraagd, maar ook dat iedereen straks tevreden is over het eindresultaat. Ik heb er alle vertrouwen in dat de drie betrokken partijen zich hiervoor zullen inzetten.”

Er moeten verschillende zaken tussen die partijen worden afgestemd. Denk aan het mogelijk aanpassen van het huidige bestemmingsplan van de gemeente Apeldoorn.

NATURA 2000 Een ander aspect om zo vroeg mogelijk rekening mee te houden, is dat Kamp Nieuw-Milligen gedeeltelijk in Natura 2000-gebied ligt. En daarom aan stikstofregelgeving zal moeten voldoen. Er moet dus een functionele en toekomstbestendige herinrichting komen zonder onnodige aantasting van dit bijzondere natuurgebied.

Coördinerend Gelders gedeputeerde Peter van ’t Hoog: ,,Gelderland is een provincie waar werknemers van Defensie veilig en goed kunnen werken. Nu verwelkomen wij de mariniers. We hebben er vertrouwen in dat de realisatie van de plannen op een zorgvuldige manier gebeurt. ”

APELDOORN De komst van ruim 2.100 mariniers heeft een bredere impact op de gemeente Apeldoorn dan alleen de komst van de kazerne. Zoals bijvoorbeeld op de middenstand, vraag naar huisvesting en het gebruik van voorzieningen. Zo is het de bedoeling dat de mariniers gebruik gaan maken van een nieuw te ontwikkelen openbaar zwembad in Apeldoorn. De partijen zullen nog overleggen over de gebruiksvoorwaarden.

De komst van de marinierskazerne is tegelijkertijd een kans om Apeldoorn verder te ontwikkelen tot stad van de veiligheid. Nu al biedt de stad plek aan de politieacademie, Koninklijke Marechaussee en diverse andere Defensieonderdelen. Daarnaast werkt Apeldoorn met verschillende partners aan de realisatie van een Centrum voor Veiligheid en Digitalisering, dat zich richt op digitale veiligheid, fraude en opsporing. Wethouder Jeroen Joon: ,,Deze samenwerking met Defensie en de provincie past ons goed én is goed voor Nederland. Ik kijk er naar uit om de mariniers in onze gemeente te verwelkomen.”

advertentie
advertentie