Afbeelding
Pixabay

Verlenging zendlicentie Regio90 nabij

16 september 2020 om 13:51 Overig

HEUVELRUG Weinig lijkt een verlenging van de zendlicentie voor de lokale omroep 90FM meer in de weg te staan. Tenzij de gemeenteraad roet in het eten gooit, zal Utrechtse Heuvelrug een positief advies uitbrengen aan het Commissariaat voor de Media. De gemeente Wijk bij Duurstede kwam al eerder over de brug. Als later dit jaar ook het Hilversumse commissariaat het sein op groen zet, kan Regio90 verder. 

Michiel Schaaij

BESTUURSCRISIS Nog maar een paar jaar geleden zag de toekomst van de lokale radio voor Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede er een stuk minder zonnig uit. Toen wees een onderzoek uit dat 90FM geen herkenbaar geluid en weinig tot geen binding met de lokale luisteraar had. Bovendien wankelde de organisatie door een bestuurscrisis. Maar de komst van een ander bestuur en een vrijwillige hoofdredacteur bracht rust en nieuw elan.

Lokale omroep pleit voor een ruimer budget50-PLUSSERS Voor de vrijwillige radiomakers van 90FM is er werk aan de winkel. Een luisteronderzoek in opdracht van koepelorganisatie OLON wees eerder dit jaar uit, dat de bekendheid van het station onder inwoners ruimschoots beneden de gemiddelde bekendheid van regionale radiozenders ligt. 90FM zou op jaarbasis één op de zeven inwoners bereiken, waarbij 50-plussers het best zijn vertegenwoordigd.

HEKSENTOER Volgens het OLON-onderzoek stemmen de meeste 90FM-luisteraars op het station af vanwege de lokale berichtgeving. Kennelijk is de nieuwshonger daarmee nog niet gestild, want bijna de helft van de ondervraagde luisteraars gaf aan méér lokaal nieuws te willen horen. Gezien de beperkte financiële middelen die het Rijk ter beschikking stelt, zal dat voor Regio90 nog een hele toer worden. 

BUDGET Volgens het meerjarenbeleidsplan van de omroep is er eigenlijk een ruimer budget nodig. In het beleidsstuk wordt gepleit voor een landelijk onderzoek. Dat zou duidelijk moeten maken hoeveel geld er precies nodig is, om van stations die vooral plaatjes draaien echte informatieve zenders te maken. 

advertentie
advertentie