,,Diversiteit in verbonden bomen.
,,Diversiteit in verbonden bomen." Adri Mulder-Stapel

Iedereen is GoedVolk: De waarde van volwassen bomen

16 februari 2023 om 11:26 Natuur en milieu Iedereen is GoedVolk Iedereen is GoedVolk

HEUVELRUG Bomen ondersteunen de biodiversiteit en tegelijkertijd zijn ze er onderdeel van. Bomen bieden voedsel, leefruimte, bescherming en nestgelegenheid aan insecten, vogels, kleine zoogdieren en korstmossen. Bomen zetten CO2 om in zuurstof. Het is belangrijk dat bomen op verschillende tijden bloeien. Die afwisseling zorgt voor een continue voedselbron voor bijen, vlinders en andere insecten en daarmee de verdere voedselketen. 

Inheemse bomen en planten trekken veel meer insecten aan dan uitheemse bomen. Dit komt, omdat insecten zich al generaties hebben kunnen aanpassen aan de inheemse beplanting. Zo zijn wilgen, eiken en berken de top drie goede bomen voor insecten. Voor vogels en kleine zoogdieren bieden beuken en eiken goede eet-, schuil- en nestgelegenheid.

VERBINDING

En dan de wondere wereld van groepen bomen, die ondergronds met elkaar in verbinding staan, maar waar we nog niet veel kennis over hebben. We weten wel dat bomen essentieel zijn voor een vitale bodem. Het kan niet voldoende gezegd worden hoe waardevol volwassen bomen zijn voor het hele ecosysteem. Hun effecten zijn vele malen groter dan die van een kleine boom. Veel van de voordelen van bomen zijn evenredig met het totale bladoppervlak: een jonge boom heeft maar één procent van het aantal blaadjes van een volwassen boom, en levert dus maar één procent van de zuurstof, verkoeling, CO2-reductie. Veel vogels en vleermuizen broeden in holen zoals je die alleen in oude bomen vindt.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is momenteel hard bezig met planten van jonge nieuwe bomen. Dat is goed nieuws! Maar we horen weinig over het verlies, als bomen moeten wijken voor plannen en belangen van de mens. Mooi om bij te planten, maar ‘achter onze rug’ zou ook minder moeten verdwijnen. We zouden niet elke keer activistisch in stelling moeten komen, als er weer een kapdreiging hangt, zoals laatst in Park Huis Doorn.

BELANGEN AFWEGEN

De gemeenteraad heeft tijdens de begrotingsbehandeling in november jl. besloten dat biodiversiteit een prominente plaats gaat innemen in noodzakelijke afwegingen binnen verschillende beleidsvelden en ruimtelijke ontwikkelingen. Die afweging geldt ook voor de particuliere tuinen. Juist vanwege de grote waarde van volwassen bomen. Iedereen moet zich dus afvragen of een boom in tuin of straat plaats moet maken voor andere belangen. De gemeente kan al drie eenvoudige stappen maken: de ruwe berk, die nu geen kapvergunning behoeft volgens de bomenverordening van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, kapvergunningsplichtig te maken ,een inventarisatie te maken van die bomen in onze gemeente die een monumentale status verdienen en bij alle afwegingen rekening te houden met de betreffende boomsoorten.

MEER BIODIVERSITEIT

De ene boom is namelijk de andere niet. Onderzoek heeft aangetoond dat wilgen, inheemse eiken, berken, populieren, dennen, beuken en gewone esdoorns kampioen biodiversiteit zijn. Er werden maar liefst 728 verschillende soorten insecten en galmijten aangetroffen op de wilg, 699 op inheemse eik, 499 op berk, 470 op populier, 335 op grove den, 275 op beuk, en 210 op esdoorn. Exoten als plataan, Douglas spar, Amerikaanse eik en tulpenboom hebben daarentegen de inheemse soorten nauwelijks iets te bieden. Kennis die kan helpen om de juiste keuzes te maken wanneer men streeft naar meer biodiversiteit.

Reageren? Biodiversiteit@goed-volk.net

advertentie
advertentie