THW- en FGH-voorzitter Loek Bosman.
THW- en FGH-voorzitter Loek Bosman. THW

THW vraagt gemeenteraad om uitstel nieuwe bomenverordening

26 januari 2022 om 11:30 Natuur en milieu

HEUVELRUG Het voorgestelde concept van de nieuwe bomenverordening in Utrechtse Heuvelrug biedt volgens de vereniging Tussen Heuvelrug & Wetering (THW) onvoldoende garanties voor behoud en groei van het karakteristieke bomenbestand. De vereniging, die zich inzet voor versterking van het groene karakter van Driebergen, vraagt de gemeenteraad daarom om de behandeling van het voorstel uit te stellen en eerst een duidelijker beleid te formuleren over het gewenste bomenbestand binnen de gemeente. 

Dit doet THW samen met collega-organisaties binnen de Federatie Groene Heuvelrug (FGH).

De nieuwe bomenverordening moet de oude versie van 2013 gaan vervangen. In de verordening worden de regels vastgelegd voor kapvergunningen en herplant van bomen in eigendom van de gemeente en van particulieren. 

INLOPEN ,,Dit vast te stellen beleid zou wat ons betreft moeten aangeven waar we nu staan qua bomenbestand, wat we willen bereiken in concrete aantallen en hoe dit kan worden bereikt”, meent THW- en FGH-voorzitter Loek Bosman. ,,Daarbij moet ook nog rekening worden gehouden met het inlopen van de actuele achterstand van de herplant. Een nieuwe bomenverordening kan hiervoor dan mede als instrument dienen om dit te realiseren.”

UITGANGSPUNT De bomenverordening uit 2013 was voor een belangrijk deel gebaseerd op de wens tot besparing op het punt van kapaanvragen. De criteria die bomen zouden moeten beschermen zijn om die reden toen verruimd. THW vindt dat dat uitgangspunt van tafel moet en juist behoud en uitbreiding van het bomenbestand de basis moet gaan vormen voor de nieuwe verordening. Daarvoor zullen de belangenverenigingen binnenkort een voorzet indienen bij de gemeenteraad.

KORTSTE EIND ,,Wij zien het bomenbestand in de gemeente nu vooral afnemen door meer ruimte voor (aan)bouwen, zonlicht, parkeerplaatsen, zonnepanelen; de lijst met gronden waarop gekapt kan worden neemt toe. En de bomen trekken telkens aan het kortste eind”, aldus Bosman. ,,Ook in geval van herplant is de balans negatief. Wij willen daarnaast dat bomen niet meer als afzonderlijke entiteit worden behandeld, maar als onderdeel van een ecosysteem. Dat vraagt een bredere blik bij de behandeling van een kapaanvraag.”

,,Ook al heeft de gemeente recent gelukkig weer een aantal nieuwe bomen ge(her)plant, de achterstand is nog groot en het duurt tientallen jaren voordat een nieuwe aanplant dezelfde natuurwaarden geeft en dezelfde opnamecapaciteit voor CO2 heeft ontwikkeld als een gekapte volwassen boom”, aldus de voorzitter. ,,Het voorkomen van kappen is daarom dus veel beter dan herplant.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie