Afbeelding
Wilco Willemse

‘Natuur in provincie Utrecht staat onder druk en deels op omvallen’

21 januari 2021 om 13:57 Natuur en milieu

HEUVELRUG De natuur in de provincie Utrecht staat erg onder druk en hier en daar op omvallen. Dat stelt onder meer Utrechts Landschap dat onder meer het Amerongse Bos en Zanderij Maarn in eigendom en beheer heeft. ,,Er is een natuuroffensief nodig, en snel ook”, vinden ook andere organisaties als Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Utrecht en het IVN.

Ze maken ze zorgen, vooral nu in hun optiek het nieuwe provinciale beleid onvoldoende perspectief biedt voor het redden van de natuur. ,,De nieuwe provinciale Omgevingsvisie is bijna klaar voor bespreking in de Provinciale Staten. In voorlopige versies staan grote ambities voor woningbouw, mobiliteit, werkgelegenheid en duurzame energie. Maar die hoge ambitie verdwijnt als het om natuur en landschap gaat”, aldus de natuurorganisaties in een gezamenlijke verklaring. Ze missen de provinciale ambitie voor investeringen in de natuur.

VERDRUKKING Bezorgdheid voert de boventoon bij Utrechts Landschap en de andere organisaties. ,,Natuur en landschap komen in de verdrukking doordat vele nieuwe woningen, bedrijventerreinen, verkeer en recreatie extra ruimte gaan innemen”, zegt Saskia van Dockum, directeur van Utrechts Landschap. Dit terwijl de natuur het nu al zwaar heeft. ,,De soortenrijkdom gaat zorgwekkend snel achteruit, onder andere door klimaatverandering, verdroging en de uitstoot van stikstof. De afgelopen maanden zagen we hoe natuurgebieden in de hele provincie te lijden hadden onder de druk van bezoekers. Dat is eigenlijk van de gekke. Mensen moeten kunnen genieten van de natuur zonder dat die daaronder leidt. Maar we zijn op een punt beland dat de balans zoek is.”

ROBUUST Om de natuur robuust en gezond genoeg te maken om te overleven, willen de organisaties een natuuroffensief. Dat begint bij het realiseren van natuurgebieden binnen het Natuurnetwerk Nederland en de zogeheten Groene Contour. Maar dat is niet genoeg, stelt Van Dockum. “Er zijn nieuwe groene recreatiegebieden en extra natuurgebieden nodig rond steden en in het buitengebied. En het Natuurnetwerk Nederland en waardevolle landschappen hebben betere bescherming, versterking en goede onderlinge verbindingen nodig. Die gebieden moet je niet aantasten met nieuwe bouwplannen. Er zijn nu veel te veel mogelijkheden om toch te bouwen in het Natuurnetwerk.”

Het mes snijdt aan twee kanten. Het is nodig voor de natuur zelf, maar het is ook goed voor ons

KLIMAATVERANDERING De natuurorganisaties roepen de Provincie Utrecht op om die hoge ambitie op te nemen in de definitieve Omgevingsvisie, en om die goed te vertalen in de Omgevingsverordening. ,,Daar is nu het moment voor, dat moet je nú goed regelen” aldus Van Dockum. ,,En als je dat goed doet, kan het mes aan twee kanten snijden. Het is nodig voor de natuur zelf, maar het is ook goed voor ons. Het biedt recreatiemogelijkheden, we zijn beter bestand tegen klimaatverandering en we werken aan een leefbare en gezonde provincie.” Naast het vaststellen van ambitieus beleid kan de provincie ook een actieve rol spelen in het aantrekken van financiering voor dit natuuroffensief.

Verder vinden de natuurorganisaties dat de kansen voor landbouw met natuur in het buitengebied volop benut moeten worden. En tot slot moeten er volgens hen ook binnen de bebouwde kom voldoende groen en soortenrijkdom komen, met betrokkenheid van inwoners en bedrijven.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie