De aangewezen locatie door de gemeente Zeist.
De aangewezen locatie door de gemeente Zeist. Bron Google

Duurzame plannen gemeente Zeist serieuze bedreiging voor eeuwenoud buitengebied

5 september 2020 om 22:58 Natuur en milieu Deel je nieuws


Het college van B&W van Zeist heeft op 20 juli 2020 per brief aangekondigd actief de mogelijkheden te willen verkennen voor zonnevelden en windmolens in de Groene Driehoek, dat door de gemeente sinds kort wordt aangeduid als de ‘A12/Spoorzone’. De voorgestelde windturbines zullen een ashoogte van 100 – 125 m hebben en tiphoogte tot 215 meter en worden geplaatst tussen het spoor en de A12, de Odijkerweg en de gemeentegrens met Bunnik. 
 
Dit voornemen heeft tot gevolg dat het aanzien en de beleving van het eeuwenoude, open buitengebied ingrijpend zal veranderen in een gebied voor elektriciteitsproductie. Het gebied is van grote ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Denk aan het griendbos, de oude boerderijen met haar kleinschalige landerijen en de landgoederen als de Wulperhorst, Schoonoord, Blikkenburg en Rijnwijk. Het voornemen zal door de schaalgrootte verder uitstralen naar Zeist-West, Kerkebosch, Driebergen, Odijk en Bunnik.   
 
Een aantal bewoners uit en rondom dit gebied heeft zich verenigd in de gelijknamige werkgroep ‘De Groene Driehoek’. Deze werkgroep maakt zich grote zorgen over de werkwijze en de gekozen richting van de gemeente Zeist en de gevolgen daarvan voor de natuur en het landschap.  
 
De Groene Driehoek stelt vast dat de gemeente op dit moment wat dit betreft té voortvarend te werk gaat en té grote stappen neemt waardoor de kans op onzorgvuldige besluitvorming groot wordt. Zij vraagt om een evenwichtiger, innovatiever planvorming en verbetering van inspraak van bewoners en belangengroepen. De Groene Driehoek verzoekt de gemeenteraad het voorstel van B&W niet over te nemen en eerst met een heldere duurzaamheidsvisie te komen voor de periode tot en met 2030/2050. De werkgroep hoopt op korte termijn in gesprek te komen met een vertegenwoordiging van de gemeente Zeist. Tevens zal zij de buurgemeenten en andere belanghebbenden op de hoogte brengen van haar plannen, ook voor eventuele samenwerking.  
 
De Groene Driehoek is 25 juli 2020 opgericht en doet een dringende oproep aan bewoners en belanghebbende uit de gemeente Zeist en daarbuiten zich aan te sluiten.  
 
Neem contact op met Maarten Jansen (woordvoerder) - 06 51314235 - groenedriehoek@zomerdijk.org of via https://www.facebook.com/groups/335650030789148/  
 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie