Afbeelding
G.B.Uijttenboogaard

Nieuw bos in Overlangbroek: tweede fase bosaanplant van start

23 februari 2024 om 14:30 Natuur en milieu

OVERLANGBROEK Staatsbosbeheer is gestart met het voorbereidend werk voor de aanplant van acht hectare nieuw bos ten noorden van de Gooyerdijk nabij landgoed Broekhuizen. Het wordt volgens de organisatie een divers bosperceel van totaal 37.000 verschillende bomen en struiken. Het plantwerk wordt eind maart afgerond. 

Het totale projectgebied is 24,5 hectare groot en bestaat uit graslanden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland. Het ligt in de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug. De aanplant van nieuw bos en de herinrichting van deze percelen is opgesplitst in twee fasen. De eerste fase is in 2023 gerealiseerd ten zuiden van de Gooyerdijk. Na afronding van de tweede fase is Overlangbroek in totaal 58.000 bomen en struiken rijker. Daarmee levert Staatsbosbeheer een bijdrage aan het Klimaatakkoord om meer bos aan te planten voor de opslag van CO2.  

Er is gekozen voor een inrichting met afwisseling tussen bosvakken met soorten die passen bij het landschap, struikstroken en graslandpercelen. De bosvakken bestaan uit boomsoorten zoals populier, berk, wilg en els. De struiken waaronder aalbes, sleedoorn en meidoorn worden in groepen aangeplant langs de randen van het bos en vormen een geleidelijke overgang in het landschap. Deze overgangszones of bosranden met bloeiende en besdragende struiken trekken vogels en insecten aan dat bijdraagt aan de biodiversiteit.  

BESCHERMING

Rond de nieuwe aanplant wordt een tijdelijk raster geplaatst om vraat van reeën te voorkomen. Zodra de bomen en struiken groot genoeg zijn, gaat het hekwerk weg. Kleine zoogdieren zoals egels, vossen, maar ook dassen kunnen door het raster zodat ze het gebied in kunnen komen. 

SAMENWERKING

Voor de realisatie van nieuw bos is nauw samengewerkt met de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug. De nieuwe aanplant voor het totale projectgebied is mogelijk gemaakt door Trees for All. Voor de tweede aanplant heeft ook Bol.com een donatie gedaan voor de bomen. Beide organisaties organiseren eind maart een plantdag voor hun donateurs.  

advertentie
advertentie