Afbeelding
Archief BDUmedia

Koninklijke onderscheidingen bekend; twintig inwoners Utrechtse Heuvelrug gedecoreerd

Maatschappelijk

HEUVELRUG Burgemeester Frits Naafs heeft maandag bekend gemaakt wie in de gemeente Utrechtse Heuvelrug een lintje hebben gekregen. DKoninklijke onderscheiding en de versierselen zijn opgespeld door een familielid.

De heer D. Bakhuizen, woonachtig te Doorn, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau: Hij heeft zich vanaf 1960 ingezet voor de samenleving. Kort overzicht van de activiteiten in verleden en heden: Turntrainer en volleybaltrainer Sportvereniging UnitasVrijwilliger bij de EHBO-vereniging Leersum en Utrechtse Heuvelrug. Burgerhulpverlener bij Hartveilig DoornTechnisch medewerker en bestuurslid Doornsche IJsclub.

Mevrouw H. van den Berg-Niekerk, woonachtig te Doorn, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft zich vanaf 1970 ingezet voor de samenleving. Kort overzicht van de activiteiten in verleden en heden: Diaken Hervormde gemeente Echteld. Voorzitter zondagschoolcommissie/ouderling Nederlands Hervormde gemeente te Doorn en na fusie als bestuurslid van de Protestantse Gemeente Doorn (Maartenskerkgemeente)Bestuurslid/penningmeester Vereniging Passage afdeling Doorn. 

Mevrouw D.J.F. Kortland-Breuer, woonachtig te Doorn, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft zich vanaf 2001 ingezet voor de samenleving. Kort overzicht van de activiteiten in verleden en heden: Vrijwilliger Stichting QuaRijn, locatie Zonnehuis te Doorn. Bestuurslid/voorzitter Smartlappenkoor ‘Tranen met Tuiten’ te Langbroek. Vrijwilliger VVV Doorn.
Vrijwilliger Oudheidkamer.

Mevrouw J.A. Landheer-Kort, woonachtig te Doorn, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft zich vanaf 1969 ingezet voor de samenleving. Kort overzicht van de activiteiten in verleden en heden: Werkzaam geweest als klinisch analist/hoofd van het laboratorium/hoofd analistenopleiding in ziekenhuizen in Indonesië, Lausanne en Kameroen. Werkzaam geweest als medisch analist bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam. Voorzitter Kindernevendienst bij de Nederlandse Hervormde Kerk te Doorn. Vrijwilliger Jeugd Rode Kruis, afdeling Doorn. Vrijwilliger Protestantse Gemeente Doorn/Maartenskerkgemeente Doorn. Lid/Voorzitter Werkgroep Zending Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) van de Kerngroep Diaconaat. Voorzitter Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging ‘Passage’, afdeling Doorn. Vrijwilliger Stichting Quarijn, locaties ‘Het Zonnehuis’ en later woonzorgcentrum ‘Beatrix’.

Mevrouw G.P. Mans-van den Brink, woonachtig te Doorn, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft zich vanaf 1984 ingezet voor de samenleving. Kort overzicht van de activiteiten in verleden en heden: Lid van de oudercommissie Elout van Soeterwoude MAVO te Utrecht. Vrijwilliger Protestantse Gemeente Doorn/Maartenskerkgemeente. Coördinator van de medewerkers bij de Wereldwinkel Doorn. Secretaris/penningmeester Christelijk-maatschappelijke vrouwen beweging ‘Passage’.

De heer T.H. Veenendaal, woonachtig te Doorn, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich vanaf 1970 ingezet voor de samenleving. Kort overzicht van de activiteiten in verleden en heden: Organiseren van klaverjastoernooien en - avonden en hand- en spandiensten bij  Voetbalvereniging DEV Doorn. Actief met spelactiviteiten bij de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO). Verkeersregelaar Avondvierdaagse Doorn. Vrijwilliger Oude Begraafplaats Doorn. 

De heer P.J. de Vries, woonachtig te Doorn, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich vanaf 1990 ingezet voor de samenleving. Kort overzicht van de activiteiten in verleden en heden: Organist/pianist RCN Vakantiepark Het Grote Bos te Doorn. Ouderling, organist, pastoraal medewerker Protestantse Gemeente Doorn. Taalcoach bij Taalcoaching Heuvelrug.

De heer R.M.J. Kraan, woonachtig te Doorn, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich vanaf 2005 ingezet voor de samenleving. Kort overzicht van de activiteiten in verleden en heden: Penningmeester Stichting Tour de France in UtrechtVoorzitter/adviseur Business Peleton Utrecht. Lid kernteam Utrecht Development BoardLid Maatschappelijk Advies Raad FC Utrecht. Oprichter, lid adviesraad en ambassadeur van het Ondernemers Fonds UtrechtVoorzitter team internationaal Economic Board Utrecht.
Ambassadeur en samenwerkingspartner vanuit bedrijven voor de vereniging Rijnsweerd Science Park UtrechtPenningmeester Stichting Vrienden van het UMCUBestuurslid van de Stichting Continuïteit van FC UtrechtDe versierselen aan de meneer Kraan zijn in de gemeente Utrecht uitgereikt.

De heer L.A. Bakker, woonachtig te Amerongen, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich vanaf 2005 ingezet voor de samenleving. Kort overzicht van de activiteiten in verleden en heden: Vrijwilliger Stichting Nationaal Monument Kamp AmersfoortOprichter en voorzitter Vereniging van Gepensioneerden van de Landelijke Eenheid Nationale PolitieInitieerde (mede) de oprichting van de Samenwerkingsverband Politie Senioren met ondersteuning van de Stichting Waardering Erkenning Politie. Vrijwilliger Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut te Almere. Vrijwilliger Vereniging van Vrijwilligers van De Hoge Veluwe. Nautisch bemanningslid op het vakantiezorgschip de ‘Henry Dunant’Voorzitter/bestuurslid KWF/Samenloop voor Hoop te Almere. Bestuurslid Dorpsnetwerk Amerongen. Vrijwilliger Repair Café te Amerongen.

De heer E. Remans, woonachtig te Amerongen, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich vanaf 2002 ingezet voor de samenleving. Kort overzicht van de activiteiten in verleden en heden: Manschap, chauffeur van de tankautospuit en bijzondere voertuigen bij de brandweer Veiligheidsregio Utrecht, post Amerongen. Bestuurslid /jeugdleider jeugdbrandweer.

Mevrouw C.J.J.G. Ruijs-Bosman, woonachtig te Amerongen, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft zich vanaf 1988 ingezet voor de samenleving. Kort overzicht van de activiteiten in verleden en heden: Secretaris Zwemvereniging ‘De Blauwe Schuur’. Lid locatiecommissie verzorgingshuis de Ridderhof in Amerongen. Secretaris Stichting Open Monumentendag Amerongen. Bestuurslid communicatie en werving van Stichting Vrienden van de Andrieskerk. Voorzitter Gemengd koor Voicemail. Coördinator Open Monumenten Klassendag.

Mevrouw M.J. van den Beld, woonachtig te Maarn, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft zich vanaf 1998 ingezet voor de samenleving. Kort overzicht van de activiteiten in verleden en heden: Bestuurslid Stichting Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen. Vrijwilliger KWF Kankerbestrijding. Lid Raad van toezicht van en vrijwilliger bij de Stichting Hematon. Secretaris Stichting HeuvelrugfondsBestuurslid Stichting Loterijacties Volksgezondheid. Bestuurslid CDA HeuvelrugBestuurslid Stichting L’AccoladeBestuurslid Stichting ter bevordering van de Christelijke PersBestuurslid Stichting Arbeidsprojecten gehandicapte werknemersVoorzitter stuurgroep ‘Meedoen=groeien!, gelijke kansen voor kinderen met kanker’ van het Revalidatiefonds, het Prinses Maximacentrum voor kinderoncologie en de TU DelftVoorzitter Stichting Vrouwenstudiefonds SoroptomistenOuderling Protestantse gemeente Maarn-MaarsbergenLid commissie Schooldag van de Duurzaamheid.

Mevrouw G. Hensbergen, woonachtig te Maarn, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft zich vanaf 1980 ingezet voor de samenleving. Kort overzicht van de activiteiten in verleden en heden: Secretaris Lawntennisvereniging Maarn. Secretaris/penningmeester Nederlandse Vereniging Onderwijs in de Natuurwetenschappen en voorzitter van de financiële commissie. Vrijwilliger oud-docenten collectief RSG Schoonoord. Penningmeester/vrijwilliger Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug Lokaal. Commissie- en raadslid in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Voorzitter Maarn Wijzer.

De heer G.J. van Soomeren, woonachtig te Maarn, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich vanaf 1990 ingezet voor de samenleving. Kort overzicht van de activiteiten in verleden en heden: Medeoprichter en penningmeester Stichting Kinderdagverblijf ‘De Trommelaar’. Penningmeester Oranjevereniging Maarn-Maarsbergen. Secretaris Stichting Maladah Gambia. Penningmeester Protestantse Gemeente Maarn-Maarsbergen. Chauffeur Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug. Conciërge Oecumenische basisschool ‘De Ladder’.

Mevrouw A.C. van Soomeren-de Groot, woonachtig te Maarn, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft zich vanaf 1997 ingezet voor de samenleving. Kort overzicht van de activiteiten in verleden en heden: Redactielid kerkblad en leidster kindernevendiensten Protestantse Gemeente Maarn-Maarsbergen. Hoofdverantwoordelijk PR Stichting Maladah Gambia. Coördinator assemblage Stichting Voedselbank Utrechtse Heuvelrug. 

De heer jhr. M.O.M. van der Goes, woonachtig te Maarsbergenbenoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich vanaf 1973 ingezet voor de samenleving.
Kort overzicht van de activiteiten in verleden en heden: Diverse functies Vereniging Oud-Leden van het Delftsch Studenten Corps. Diverse functies Stichting Cavalerie Ere-Escorte.
Diverse functies Vereniging Officieren Cavalerie. Voorzitter/penningmeester Stichting Maarsbergen Horse Trials. (Mede)organisator Nationaal Militair Kampioenschap Eventing en lid van de Kascontrolecommissie van Militaire Ruitersportvereniging (MRV) ‘Te Paard!’. Voorzitter Korps Oud-Escorteurs Ere-Escorte CavalerieSecretaris Ridderschap van Utrecht. 

De heer J. Scheltinga, woonachtig te Leersum, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich vanaf 2002 ingezet voor de samenleving. Kort overzicht van de activiteiten in verleden en heden: Raadslid gemeente Leersum en de gemeente Utrechtse HeuvelrugPenningmeester Stichting Samen aan de Soep. 

Mevrouw S.C. de Wolff, woonachtig te Leersum, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft zich vanaf 1993 ingezet voor de samenleving. Kort overzicht van de activiteiten in verleden en heden: Initiatiefnemer en medeoprichter van het adviesbureau Good Company. Bestuurslid Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland. Bestuurslid Stichting NatuurZijn. Bestuurslid Stichting Lippe-Biesterfeld NatuurCollege. Oprichter en voorzitter van de Stichting MiradorBestuurslid/lid Raad van Toezicht van de Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds te AmsterdamBestuurslid van World Wildlife Fund Zwitserland (WWF Schweiz)Medeoprichter en zakelijk leider van de Stichting Nederlandse Fluit Academie (Neflac) te Leersum.

Mevrouw C.T.C.M. Tollenaar-Meerman, woonachtig te Driebergen-Rijsenburg, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft zich vanaf 1980 ingezet voor de samenleving.
Kort overzicht van de activiteiten in verleden en heden: Vrijwilliger Nederlandse Rode Kruis en daarnaast bij de afdeling EindhovenMiddelburg, het district De Bilt en bij de afdeling Utrechtse Heuvelrug in vele diverse functies zoals coördinator opleidingen, instructeur verbindingsdienst en actief in de RampenhulpverleningVrijwilliger bron- en contactonderzoek van de GGD in verband met covid-19.

Mevrouw T.W. Liebeek-Veenendaal, woonachtig te Driebergen-Rijsenburg, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft zich vanaf 1972 ingezet voor de samenleving.
Kort overzicht van de activiteiten in verleden en heden: Pastoraal ouderling, lid van de kerkenraad, lid Hervormde Vrouwendienst, lid van de ontvangstcommissie en collectant Protestantse Gemeente Driebergen. Vrijwilliger project ‘Eet Mee met de Kerk’. Vrijwilliger Projectgroep Prinsheerlijk in het Roosevelthuis (nu Hydepark).

advertentie
advertentie
PREMIUM
Afbeelding
Duurzaamheid en monumenten (1): ‘Buitenplaatsen zijn vaak zelfvoorzienend’ 16 uur geleden
Afbeelding
Maarnse Marion Buijink exposeert in het Rietveldpaviljoen 6 aug, 07:30
PREMIUM
Afbeelding
Amerongen in teken van Vuelta 5 aug, 07:30
PREMIUM
Afbeelding
Barbara Brouwer stopt met goud als international: ‘Op het hoogtepunt gestopt’ 4 aug, 07:30
Afbeelding
Veiligheidsregio: ‘Verhoogd risico op natuurbrand’ 3 aug, 18:04
Afbeelding
Officieel watertekort door droogte, verdeelplan treedt in werking 3 aug, 17:48
Afbeelding
‘Fantastisch om mensen zo te zien genieten’ 3 aug, 07:30