Afbeelding
Pixabay

Verwilderde katten in de provincie Utrecht voortaan niet meer gedood, maar gevangen

10 mei 2022 om 10:35 Dieren

HEUVELRUG Verwilderde katten in de provincie Utrecht worden niet meer gedood, maar gevangen. Tot voor kort werden nog toestemmingsbesluiten verleend om verwilderde katten te doden, maar volgens de provincie is dat niet meer van deze tijd en kan de overlast van de verwilderde katten op een diervriendelijkere manier teruggedrongen worden.

Verwilderde katten zijn katten die niet gesocialiseerd zijn op mensen, buiten het zicht en zonder hulp van mensen in (beschermde) natuurgebieden leven. ,,Doordat deze katten jagen op beschermde en bedreigde diersoorten, vormen ze een bedreiging voor inheemse flora en fauna en hebben ze een negatieve invloed op de biodiversiteit. Het is daarom noodzakelijk het aantal verwilderde katten terug te dringen”, aldus de provincie.

TNRC-METHODE In Zeeland, Zuid-Holland en Texel is volgens de provincie al veel succes geboekt in het terugdringen van verwilderde katten met de zogenaamde TNRC-methode. Dit staat voor trap (vangen), neuter (castreren/steriliseren), return/relocate (herplaatsen of terugplaatsen bij eigenaar) en care (structureel monitoren en nazorg verlenen). De provincie Utrecht gaat vanaf nu ook volgens deze methode te werk.

De uitvoering wordt gefinancierd door de provincie, de Faunabeheereenheid coördineert het project en het daadwerkelijk vangen, verzorgen en herplaatsen wordt gedaan door Stichting Zwerfkatten Nederland.

WEERSTAND ,,Hoewel verwilderde katten voor overlast zorgen, begrijpen wij natuurlijk goed dat het doden van deze dieren op weerstand stuit”, zegt Mirjam Sterk, gedeputeerde Natuur en Landbouw. ,,Maar als provincie moeten wij wel maatregelen nemen om vogels, dieren en planten die in het wild leven te beschermen. Ik ben dan ook blij dat we nu een diervriendelijk alternatief hebben gevonden om de overlast van verwilderde katten terug te dringen.”

Om het vangen van verwilderde katten zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt allereerst met een pilot in Polsbroekerdam gestart. De komende maanden worden daar schuurkatten op boerenerven gevangen. Na het broedseizoen zullen ook verwilderde katten in het weidevogelgebied gevangen worden. In de overige gebieden van de provincie worden de verwilderde katten gevangen nadat er een melding is gedaan. 

ONDERZOEK Tijdens het project wordt bijgehouden hoeveel katten worden gevangen en vindt er breder onderzoek plaats. Zo wordt volgens de provincie aangesloten bij het landelijk onderzoek naar de rol van de verwilderde kat als predator en wordt met DNA-onderzoek van de keutels geanalyseerd welke dieren door de katten gegeten worden. Ook wordt met cameravallen gekeken of het aantal verwilderde katten in het gebied afneemt nadat er intensief gevangen is. Het project duurt voorlopig drie jaar. Na het gebied Polsbroekerdam zal het project worden uitgebreid naar andere delen van de provincie.

CHIPPEN Stichting Zwerfkatten Nederland roept katteneigenaren op om hun kat te laten chippen. Hierdoor kunnen katten sneller met hun eigenaar herenigd worden en kan voorkomen worden dat de dieren honger lijden, ziek worden en schade aanbrengen aan de inheemse flora en fauna. Hoeveel verwilderde katten er in de provincie Utrecht rondlopen is niet bekend. Tot voor kort werden er zo’n 400 verwilderde katten per jaar gedood.

Bij het signaleren van een verwilderde kat, kan contact worden opgenomen met Stichting Zwerfkatten Nederland.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie