Grote zorgen over zorg en welzijn

Lokaal/Column

In februari 2008, na de gemeentelijke herindeling, is het Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug opgericht. De plaatselijke afdelingen van de seniorenorganisaties hebben toen de handen ineengeslagen om de belangen van senioren zo goed mogelijk te behartigen. De doelstelling van het Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug is op te komen voor het collectieve belang van alle senioren. De voormalig wethouder, Elisabeth van Oostrom, onderstreepte het belang van het Seniorenplatform door te stellen, dat dit -toen reeds- de grootste maatschappelijke groepering binnen de gemeente is. ,,De stress van het dagelijkse werk is voor de meesten van u nu afgevallen, maar de eenzaamheid kan hierdoor toenemen." Verwijzend naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning: ,,Welzijn is net zo belangrijk als alle zorg."

Nu na tien jaar terugkijkend, moeten we helaas constateren, dat eenzaamheid een steeds groter wordend probleem is. Het Seniorenplatform ziet een belangrijke rol weggelegd voor buurtnetwerken. Hiervoor zijn suggesties gedaan aan de wethouder.

Het welzijnsbeleid in de gemeente is vrijwel tot nul gedaald. Wel dringt nu opnieuw het besef door bij de raadsleden, dat er veel meer aan 'welzijn' gedaan moet worden.

Maar….voorlopig is door de gemeenteraad pas op de plaats gemaakt door de forse tekorten, die de gemeente staan te wachten.

De vraag is hoe deze tekorten tot stand komen. Komt er te weinig geld van het Rijk voor alle taken, of is de begrotingssystematiek van de gemeente niet op orde?

Het 'sociale domein', zoals dit in ambtelijk jargon heet, zal stevig getroffen worden door 'ombuigingen' of simpel gezegd door bezuinigingen. Hoe zal het mes gezet worden in de jeugdzorg? Hoe zal de groei van eenzaamheid worden aangepakt? Hoe zal zorg en welzijn aangekleed of juist nog verder uitgekleed worden?

De belangenbehartiging door het Seniorenplatform voor wonen, veiligheid en verkeer, maar zeker nu voor zorg en welzijn, wordt stevig uitgedaagd.

Het Seniorenplatform wil graag vooraf bij de plannen voor ombuigingen/bezuinigingen betrokken worden. Er is zwaar weer op komst voor onze mooie gemeente.

Als we niet oppassen dreigen welszijnsbevordering en participatie het kind van de rekening te worden. Alle zeilen moeten worden bijgezet om tot een praktische en betrokken samenleving te komen.

Het bestuur van het Seniorenplatform wenst u een gelukkig en gezond 2019.

Arie Kliphuis, voorzitter Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug

advertentie
advertentie
PREMIUM
Afbeelding
Hoofdbrekens door hoge gasprijs (4): ‘Misschien hebben we het niet willen zien aankomen’ 9 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Kinderboerderij woest vanwege gedumpte konijnen: ‘Diertjes overnemen gaat niet zomaar’ 18 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Hoofdbrekens door hoge gasprijs (3): ‘Als je het mij vraagt komt het petroleumstel terug’ 1 okt, 16:00
PREMIUM
Afbeelding
Studentenhuizen op de Heuvelrug 1 okt, 12:51
PREMIUM
Afbeelding
Nieuwe speeltuin Beelaerts van Bloklandstraat: ‘Dit is een primeur voor onze gemeente’ 1 okt, 07:04
PREMIUM
Afbeelding
Gemeenteraad akkoord met bouwplan Sportlaan Driebergen 30 sep, 18:11
PREMIUM
Afbeelding
Hoofdbrekens door hoge gasprijs (2): ‘Een revolutie of burgeroorlog is niet ondenkbeeldig’ 30 sep, 16:00