Archeologische kaart Amerongen
Archeologische kaart Amerongen Utrechts Landschap

Ontdek de culturele en archeologische geheimen van het Amerongse Bos

Activiteiten Deel je nieuws

De  Utrechtse Heuvelrug heeft een lange bewoningsgeschiedenis. De oudste sporen van menselijk activiteit gaan terug tot meer dan 30.000 jaar geleden. De gunstige bewoningscondities van de Heuvelrug en de flanken, hebben door de tijd heen een grote aantrekkingskracht uitgeoefend. Indirecte aanwijzingen duiden al op een agrarische nederzetting in Amerongen in de 8e eeuw. Dit gebied en met name het Amerongse  Bos is daardoor bijzonder rijk aan cultuurhistorie. Ook de vele geologische sporen getuigen  nog van  de bijzondere ontstaansgeschiedenis van het  Amerongse  Bos in de laatste twee ijstijden. 

Onze voorouders deden de grindgaten en leemkuilen ontstaan op de hellingen van de stuwwallen en legden al lang voor onze jaartelling akkers aan op de plateaus met dekzand uit de laatste ijstijd, de zogeheten raatakkers of Celtic Fields. Via diverse historische paden trokken onze voorouders over de Heuvelrug.  De vele karrensporen uit de late Middeleeuwen getuigen nog van het geploeter door de mulle zandverstuivingen op de top van  de heuvelrug of door een smeltwaterdal dat ontstaan is  in  de laatste  ijstijd. Het tracé van de  historische handelsroute naar Veenendaal loopt door het ijssmeltwaterdal van de voorlaatste ijstijd. 

We zien veel  boswallen en de schaapsdriften waarover schapen naar de heidevelden op de heuvelrug trokken. Eeuwen oude hakhout percelen in de vroegste  bosaanleg op de hele Utrechtse Heuvelrug getuigen van aktiviteiten uitgevoerd door de kasteelbewoners  van Amerongen, die nog tal van andere sporen hebben nagelaten in het bos.  We zien dat iedere periode en gebruiker van dit gebied in de afgelopen eeuwen z’n sporen heeft achtergelaten. Recent ontdekten we zelfs nog munitiedepots uit WO II.

De excursie start op woensdag 19 augustus om 18.30 uur vanaf  het Informatiecentrum Utrechts Landschap, Veenseweg 8 , Amerongen. Parkeren kan  bij Sportpark De Burgwal. Voor deze wandeling is inschrijven verplicht. Dit kan via de website van Utrechts Landschap: https://www.utrechtslandschap.nl/activiteiten/detailpagina/93306. Deelname is gratis!

We gaan op pad in groepen van ongeveer 10  personen per gids. Inschrijving kan voor maximaal  20 personen. We respecteren alle vereiste Coronaregels en hanteren de 1,5 meter regel. De excursie zal ongeveer 2.5 uur duren. Deze excursie is minder geschikt  voor mensen die minder goed ter been zijn. Goed schoeisel  is gewenst. 

 

advertentie
advertentie
Afbeelding
Droogte geselt museumpark Huis Doorn 7 uur geleden
Afbeelding
Cultuur snuiven tijdens Kastelentocht van De Stichtse Aanspanning 11 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Duurzaamheid en monumenten (1): ‘Buitenplaatsen zijn vaak zelfvoorzienend’ 7 aug, 07:30
Afbeelding
Maarnse Marion Buijink exposeert in het Rietveldpaviljoen 6 aug, 07:30
PREMIUM
Afbeelding
Amerongen in teken van Vuelta 5 aug, 07:30
PREMIUM
Afbeelding
Barbara Brouwer stopt met goud als international: ‘Op het hoogtepunt gestopt’ 4 aug, 07:30
Afbeelding
Veiligheidsregio: ‘Verhoogd risico op natuurbrand’ 3 aug, 18:04