Aangenaam kennismaken: burgemeester Frits Naafs

woensdag 8 maart 2023 20:00 tot 21:30

Een burgemeester is in ons land niet ‘het hoofd van de gemeente’. Dat is de gemeenteraad, die bestaat uit door ons gekozen vertegenwoordigers. Wel is hij voorzitter van de raad en mag hij deelnemen aan de discussies (beraadslagingen), maar in die functie heeft hij vooral organisatorische taken en geen extra bestuurlijke bevoegdheden. Daarnaast is hij ook de voorzitter het college van Burgemeester en Wethouders. Ook is hij een bestuursorgaan en heeft zijn eigen bevoegdheden. Deze hebben vooral betrekking op openbare orde en veiligheid.

Frits Naafs is de burgemeester van onze gemeente: Utrechtse Heuvelrug. Tijdens deze avond kunt u ‘aangenaam kennis maken’ met hem. We gaan met hem in gesprek, zoals dat ook in het tv-programma College Tour gebeurt. 

En dus komen vragen aan de orde als: hoe word je burgemeester en waarom wil je dat worden? Wat moet je ervoor kunnen en wat zijn bijzondere gebeurtenissen in een burgemeestersleven? Kortom, vragen die wel over het ‘vak’ en ‘de persoon’ gaan, maar niet over ‘de politiek’. 

De gespreksleider zal daar strak en streng op toezien. Bedenk vooral zelf ook vragen. Wellicht krijg je, net als in het tv-programma, de gelegenheid je vraag te stellen.

Kosten voor deze avond: € 13,50

Voor meer informatie en inschrijving: www.cursusprojectamerongen.nl
Wijzer op de Heuvelrug

Locatie