Somber financieel perspectief

Nieuws

HEUVELRUG - Het positieve saldo waarmee de gemeenteraad het jaar 2013 dacht af te sluiten was begin november nog ruim 400.000 euro. Sinds maandagavond is de verwachting naar beneden bijgesteld tot onder de 100.000 euro. Bij ongewijzigd beleid dreigt een tekort van ruim drie miljoen euro in 2017.

door Gerard van Wijk

De laatste raadsvergadering van dit jaar begon op ludiek wijze nadat Eric Pardon, bestuurslid van de stichting Combinatiefuncties Brede School UHREO, insprak over de welzijnsnota die op de agenda stond. Hij liet zich vergezellen door het Sportteam, de combinatiefunctionarissen die de brugfunctie vervullen in de dorpen tussen onderwijssport, verenigingssport en buurtsport. Het Sportteam wil de aandacht verleggen naar meer doelgroepen. En in dat kader nodigt hij de raadsleden en de aanwezigen op de publieke tribune uit om aan het begin van de vergadering deel te nemen aan een ‘energizer’ en te ondervinden hoe verkwikkend het is om enkele minuten te bewegen.

Tijdens de bespreking van het agendapunt 'Overname van het eigendom van de openbare verlichting en afwikkeling van het contract' spitst de discussie zich toe op de vraag of de gemeente dit jaar moet beginnen met af te schrijven op de investering. Wat volgt is een technisch verhaal over gemeentefinanciën. Gerrit Boonzaaijer (SGP) is de woordvoerder namens de fracties die een amendement hebben ingediend om een jaar eerder te beginnen met de afschrijving. Afschrijvingen beïnvloeden het exploitatieresultaat. Later starten betekent een ogenschijnlijk positief resultaat in 2013, terwijl de realiteit is dat negatieve effecten worden weggeschoven naar de toekomst. Wethouder Homan betoogde namens het college dat de methodiek is besproken met de gemeentelijke accountant en dat vervroegd afschrijven zou kunnen leiden tot een negatief resultaat op de jaarrekening van 2013. De raad steunt in meerderheid het amendement om al in 2013 te beginnen met de afschrijving. Tot slot roept Boonzaaijer het college op om zo snel mogelijk de raad inzicht te geven in de nog niet verwerkte effecten in de financiële rapportage.

advertentie
advertentie
PREMIUM
Afbeelding
Boek over eerste vrouwelijke burgemeesters: ‘Het was voor vrouwen een strijd’ gisteren
Afbeelding
Vuelta live te volgen bij Museum Huis Doorn 17 aug, 15:02
PREMIUM
Afbeelding
Woonoord voor Oekraïners zit vol 17 aug, 13:56
Afbeelding
NS-personeel gaat volgende week staken 17 aug, 12:04
PREMIUM
Afbeelding
Initiatief om activiteiten te organiseren voor nieuwkomers vindt veel bijval: ‘De hulp is overweldigend’ 17 aug, 08:30
Afbeelding
Rechtbank grijpt niet in bij plan voor hippisch centrum 16 aug, 12:36
Afbeelding
Werkgroep Kromme Rijncorridor biedt bestuurders landschapsvisie aan 16 aug, 11:01