Nieuws

Commentaar

De zondagopenstelling houdt de gemoederen bezig.

Wat volledig ondergesneeuwd is in de discussie op 4 juli, is de optie om in de vakantie de proef goed voor te bereiden (bruggenbouwen) alvorens tot uitvoering over te gaan. Wethouder Bert Homan heeft namens het college die mogelijkheid open gehouden, nadat in eerste termijn verschillende woordvoerders daarop hebben gewezen. In de hectiek is dat uit beeld geraakt. De raad moest en zou nú een besluit nemen, omdat anders de bestaande vrijstellingen voor openstelling zouden komen te vervallen. Die argumentatie van D66, overigens bekrachtigd door de griffie, is aanvechtbaar.

Nu is het huilen achteraf en een lastige positie voor de fractie van GL/PvdA. Als coalitiepartner had de fractie op 4 juli tijdens de schorsing in de raad aan tafel moeten zitten met de indieners van het amendement nota bene coalitiepartners (behalve BHV) om de zorgvuldigheid - die nu als argument gaat worden gehanteerd om wellicht niet in te stemmen met verlenging van de proef (formeel heet het reparatie van een verkeerd besluit) – vooraf af te dwingen.

Het krijgt de schijn van een achterhoede gevecht. Met bovendien het risico van wederom verdeeld stemmen. Nooit sterk.

Hoe belangrijk is het? Het verdeelt in ieder geval de raad tot op het bot. Althans zo lijkt het. De discussie wordt vooral gevoerd buiten de raad door politici onderling (volg Twitter). Inwoners doen niet of nauwelijks mee. Ruud van Veenendaal (GL/PvdA) hield zijn collega-raadsleden 4 juli de spiegel voor. “Wat heeft het onderzoek eigenlijk voor zin als fracties vastzitten op hun officiële standpunt. Zolang ik in de raad zit – en dat is in verschillende samenstellingen het geval geweest – is het nog altijd zo geweest dat een meerderheid eigenlijk voor openstelling is. Uit respect voor de andere fracties en andere standpunten is dat er tot nu toe niet van gekomen”.

Alle belangen afwegen. En dan. Dit probleem ga je niet oplossen door naar iedereen te luisteren. De bruggenbouwaanpak had een uitweg kunnen bieden voor dit schier onoplosbare probleem via de partijlijnen. CDA, SGP, CU en SP zijn duidelijk. BVH , VVD en D66 ook. GL/PvdA heeft zich in een lastige positie laten manoeuvreren. Tegenstemmen levert gedoe op, nu voorstemmen ook gezien de positie die de fractievoorzitter inneemt: “slecht besluit, eerst de evaluatie afwachten en dan opnieuw beslissen …” lijkt correct, maar verheelt niet de gemiste kans in juli.

Hard op de inhoud, zacht op de relatie lijkt een goed devies ook voor de politiek. Maar twee keer zacht wordt halfzacht en onduidelijk.

De winkels zondag dichthouden op de Utrechtse Heuvelrug is je ogen sluiten voor wat er in de boze buitenwereld gebeurt. En dat is naïef. Volwassen mensen nemen hun eigen verantwoordelijkheid. Het probleem van de veronderstelde dwang om toch open te moeten gaan, speelt in heel Nederland. En daar kiest iedere ondernemer voor haar of zijn meest optimale oplossing. En inwoners die de zondagsrust willen heiligen, moeten zich afvragen of ze dat een hele gemeenschap willen opleggen. Rust en recht op vrije tijd is een van de mensenrechten . Maar de zondag staat daar niet bij. De overheid zou zich niet met deze inhoud moeten bemoeien, maar binnen de wettelijke kaders faciliteren met regelgeving. Zodra zich uitwassen voordoen bij de uitvoering komt de overheid in actie.

Zwartepiet is alweer terug naar Spanje, maar nog niet voor de fractie van GL/PvdA.

Gerard van Wijk

advertentie
advertentie
PREMIUM
Afbeelding
Boek over eerste vrouwelijke burgemeesters: ‘Het was voor vrouwen een strijd’ 23 uur geleden
Afbeelding
Vuelta live te volgen bij Museum Huis Doorn 17 aug, 15:02
PREMIUM
Afbeelding
Woonoord voor Oekraïners zit vol 17 aug, 13:56
Afbeelding
NS-personeel gaat volgende week staken 17 aug, 12:04
PREMIUM
Afbeelding
Initiatief om activiteiten te organiseren voor nieuwkomers vindt veel bijval: ‘De hulp is overweldigend’ 17 aug, 08:30
Afbeelding
Rechtbank grijpt niet in bij plan voor hippisch centrum 16 aug, 12:36
Afbeelding
Werkgroep Kromme Rijncorridor biedt bestuurders landschapsvisie aan 16 aug, 11:01