Nieuws

Slag om de arm bij parkeergarage

'Toetsing van beeldkwaliteit is noodzakelijk'

DRIEBERGEN - Meerdere fracties in de Heuvelrugraad lijken een slag om de arm te willen houden bij het maandag te nemen besluit over de realisatie van een P&R voorziening bij het station. De Christen Unie heeft een amendement aangekondigd.

door Jan de Beer

De geplande P&R voorziening is bestemd voor 600 auto's en wordt bovengronds aangelegd. Dat is een aanzienlijk verschil met de plannen die aanvankelijk ter tafel lagen, waarbij het ging om een ondergrondse parkeergarage voor 800 auto's. Na diverse onderhandelingen en een hernieuwde analyse van de kwetsbare omgeving rond het station kwam men echter tot de conclusie dat zo'n ondergrondse garage te riskant is, zowel voor de grondwaterstromen als het beschikbare budget. Daarom is gekozen voor een bovengrondse parkeervoorziening, waarvoor de kosten worden terugverdiend door gebruikers van de garage een kaartje te laten kopen. Mensen die hun voertuig liever gratis in de bermen parkeren zullen geconfronteerd worden met een 'zoneverbod' en 'fysieke belemmeringen'. Het parkeergebouw, waarover maandag een besluit moet worden genomen, krijgt een viertal bouwlagen en zal aan de zijde van landgoed De Reehorst inclusief het dak zo'n 21 meter hoog worden. Hoewel er door de gemeente gesproken is over een gebouw dat qua schaal en uitstraling in de omgeving zal passen, is er niettemin sprake van een betonnen object met een bouwvlak van 35 bij 100 vierkante meter. Het raadsbesluit over de garage wordt verwerkt in het 'Bestemmingsplan Infra Stationsgebied Driebergen-Zeist'. En daar begint voor sommige raadsfracties de terughoudendheid. De Christen Unie vindt dat de plannen voor de in het oog springende parkeerkolos eerst getoetst moeten worden aan het Beeldkwaliteitsplan voor het gehele gebied, en dat is momenteel nog niet klaar. De fractie gaat daarom maandag een voorstel indienen om in dit stadium slechts 'in principe' in te stemmen met het garageplan.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Wethouder Gerrit Boonzaaijer reikt vrijwilligersprijzen uit 9 uur geleden
Afbeelding
Theater in De Binder over kiezen opleiding 12 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Vrijwilligers zetten zich in voor de Kolken: uniek leefgebied kamsalamander 17 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Woningbouw achter de Lomboklaan op komst 25 nov, 15:41
Afbeelding
Geijtenbeek én Boers groeit gestaag 25 nov, 15:02
Afbeelding
Tieners beroofd en geslagen in Maarn; politie zoekt getuigen 25 nov, 12:20
PREMIUM
Afbeelding
Boek Broekbergen gepresenteerd: Eerste exemplaar voor huidige eigenaren 25 nov, 07:32