Nieuws

( Ingezonden)

Geen ‘vertroebeling’over

zondagopenstelling

De gemeenteraad heeft enige tijd geleden besloten de zondagopenstelling voor winkels mogelijk te maken. Het betreft een experiment en over een aantal maanden wordt e.e.a. geëvalueerd. Zo gaat dat.

De fractie van BVH heeft altijd betoogd dat het aan de winkeliers (ondernemers) zelf is om te bepalen of men op zondag open wil of niet. De ietwat bevoogdende rol van de overheid is anno 2013 volgens BVH volstrekt overbodig. Daarom heeft de BVH-fractie ook van harte ingestemd met het experiment.

Want het is nog een experiment. Dat niet alleen. Het college van B. en W. heeft in zijn onstuitbare voortvarendheid zelfs een enquête geregeld, op basis van een representatief onderzoek onder enkele duizenden inwoners. Daar is niets mis mee als dit onderzoek voldoet aan de erkende criteria van zo’n representatief onderzoek. Op basis daarvan kunnen aan de hand van de uitkomsten conclusies worden getrokken. Prima dus.

Nee hoor, het college is niet meer te stuiten, naar het lijkt. Behalve het representatief onderzoek kan ook iedere inwoner de enquête invullen. Waarom ? Is een gewaarborgd representatief onderzoek niet voldoende ? Waarom ook nog een soort ‘volksraadpleging’, met het gevaar van beïnvloeding ? Daardoor kan een vertroebeld beeld ontstaan. Los van het feit dat het absoluut onbegrijpelijk is om twee onderzoeken te laten plaatsvinden, die ook nog tot verschillende uitkomsten kunnen leiden. En wat dan ?

De BVH-fractie heeft zich vorige week in de raadsvergadering hiertegen verzet. Volgens haar moet straks de discussie worden gevoerd over al dan niet continuering van de zondagsopening op basis van representatieve cijfers en niet mede op basis van het ‘gesundes Volksempfinden’. De geschiedenis heeft de tragiek van dat laatste overduidelijk aangetoond.

De fracties in de gemeenteraad die de BVH-fractie schaamteloos verweten een ‘onderscheid’ te maken tussen A- en B- burgers in onze gemeente – ze durven nogal (!) – gingen niet inhoudelijk in op de zienswijze van de BVH-fractie. Dat was ook te verwachten. En nu maar afwachten waar deze merkwaardige manoeuvre van het college en goedgekeurd door de raad, twee onderzoeken over een thema, toe leidt. Onduidelijkheid troef dus.

Frits van Schaik, raadslid BVH

advertentie
advertentie
PREMIUM
Afbeelding
Boek over eerste vrouwelijke burgemeesters: ‘Het was voor vrouwen een strijd’ 11 uur geleden
Afbeelding
Vuelta live te volgen bij Museum Huis Doorn 17 aug, 15:02
PREMIUM
Afbeelding
Woonoord voor Oekraïners zit vol 17 aug, 13:56
Afbeelding
NS-personeel gaat volgende week staken 17 aug, 12:04
PREMIUM
Afbeelding
Initiatief om activiteiten te organiseren voor nieuwkomers vindt veel bijval: ‘De hulp is overweldigend’ 17 aug, 08:30
Afbeelding
Rechtbank grijpt niet in bij plan voor hippisch centrum 16 aug, 12:36
Afbeelding
Werkgroep Kromme Rijncorridor biedt bestuurders landschapsvisie aan 16 aug, 11:01