Nieuws

( Ingezonden)

Geen ‘vertroebeling’over

zondagopenstelling

De gemeenteraad heeft enige tijd geleden besloten de zondagopenstelling voor winkels mogelijk te maken. Het betreft een experiment en over een aantal maanden wordt e.e.a. geëvalueerd. Zo gaat dat.

De fractie van BVH heeft altijd betoogd dat het aan de winkeliers (ondernemers) zelf is om te bepalen of men op zondag open wil of niet. De ietwat bevoogdende rol van de overheid is anno 2013 volgens BVH volstrekt overbodig. Daarom heeft de BVH-fractie ook van harte ingestemd met het experiment.

Want het is nog een experiment. Dat niet alleen. Het college van B. en W. heeft in zijn onstuitbare voortvarendheid zelfs een enquête geregeld, op basis van een representatief onderzoek onder enkele duizenden inwoners. Daar is niets mis mee als dit onderzoek voldoet aan de erkende criteria van zo’n representatief onderzoek. Op basis daarvan kunnen aan de hand van de uitkomsten conclusies worden getrokken. Prima dus.

Nee hoor, het college is niet meer te stuiten, naar het lijkt. Behalve het representatief onderzoek kan ook iedere inwoner de enquête invullen. Waarom ? Is een gewaarborgd representatief onderzoek niet voldoende ? Waarom ook nog een soort ‘volksraadpleging’, met het gevaar van beïnvloeding ? Daardoor kan een vertroebeld beeld ontstaan. Los van het feit dat het absoluut onbegrijpelijk is om twee onderzoeken te laten plaatsvinden, die ook nog tot verschillende uitkomsten kunnen leiden. En wat dan ?

De BVH-fractie heeft zich vorige week in de raadsvergadering hiertegen verzet. Volgens haar moet straks de discussie worden gevoerd over al dan niet continuering van de zondagsopening op basis van representatieve cijfers en niet mede op basis van het ‘gesundes Volksempfinden’. De geschiedenis heeft de tragiek van dat laatste overduidelijk aangetoond.

De fracties in de gemeenteraad die de BVH-fractie schaamteloos verweten een ‘onderscheid’ te maken tussen A- en B- burgers in onze gemeente – ze durven nogal (!) – gingen niet inhoudelijk in op de zienswijze van de BVH-fractie. Dat was ook te verwachten. En nu maar afwachten waar deze merkwaardige manoeuvre van het college en goedgekeurd door de raad, twee onderzoeken over een thema, toe leidt. Onduidelijkheid troef dus.

Frits van Schaik, raadslid BVH

advertentie
advertentie
Afbeelding
Driebergse schrijfster Maartje Kouwen verstopt nieuw boek in het wild 4 uur geleden
Afbeelding
Locoburgemeester Jorg ontbijt met leerlingen Wereldkidz Meander Leersum 7 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Onrust door plan voor zonneveld in Overberg: ‘De mensen voelen zich niet gehoord’ 11 uur geleden
Afbeelding
Weer landelijke ophokplicht pluimvee wegens opleving vogelgriep gisteren
Afbeelding
Politieke partijen buurgemeenten zoeken oplossing veiligheid fietsende leerlingen 5 okt, 07:58
Afbeelding
Heuvelrugpolitiek wil geen omgekeerde vlaggen meer 4 okt, 13:18
Afbeelding
Slechts één inzittende betrokken bij politieachtervolging die eindigde met aanrijding in Driebergen 4 okt, 12:31