Summer school: bijspijkeren in de vakantie

Nieuws

DOORN - Terwijl hun klasgenoten zich neervleien aan het Henschotermeer, dan wel op andere wijze hun vakantiedagen invullen, zitten vijftien leerlingen van het Revius Lyceum met hun neus in de boeken. De Summer school biedt uitzicht op alsnog overgaan naar het volgende leerjaar. ,,Liever nog twee weken blokken, dan blijven zitten", menen de leerlingen unaniem.

door Monique José Timmermans

Het Revius Lyceum in Doorn is een van de zestien middelbare scholen die meedoet aan de landelijke pilot 'Summer school'. ,,We zijn er blij mee, blijven zitten is niet altijd de oplossing", meent rector Ilse van Eekelen. ,,De grens tussen overgaan en zittenblijven is niet altijd zwart-wit", volgens intern projectleider en conrector van het Revius Marion Hagdorn.

,,De kinderen in de Summer school hebben het schooljaar nèt niet gehaald. Dat kan zijn omdat ze een periode slecht gescoord hebben wegens ziekte of andere omstandigheden. Of omdat ze in één of twee vakken zwak zijn, vaak talen of juist exacte vakken. Een vak dat in de bovenbouw niet meer gevolgd wordt, kan zomaar het struikelblok zijn bij het afronden van de onderbouwfase." Kortom het criterium is dat de leerling kansrijk is in het volgende schooljaar. In cijfers betekent dat één punt tekort om over te gaan.

Kandidaten

Na de derde periode van het schooljaar zijn de leerlingen die in de gevarenzone zaten, aangeschreven door het Revius Lyceum. ,,Er waren maximaal veertig plaatsen beschikbaar in de Summer school. De brief heeft ook een aantal leerlingen aangezet om nog een eindsprintje te maken. Zij zijn alsnog gewoon over gegaan en slechts vijftien bleven er over voor de 'herkansing'. Ook dat is positief", meent Van Eekelen.

Half jaar lesstof

Tijdens de Summer school wordt aan één vak gedurende twee weken zestig uur gewerkt. ,,Dat staat ongeveer gelijk aan een half schooljaar lessen voor een vak." De leerlingen werken in groepjes onder begeleiding van coaches. Regelmatig zijn er individuele uitlegmomenten. ,,Het leerproces gaat snel. Doordat je met een leerling 1-op-1 werkt, worden de hiaten in de kennis snel duidelijk. Daarop kun je gericht oefenopdrachten geven die weer zelfstandig uitgevoerd worden", leggen de coaches uit.

Volgens de coaches zijn twee weken ruim voldoende om de leerling op het juiste niveau te brengen. ,,Er blijft zelfs nog tijd over om ook een blik op volgend jaar te werpen. Door vast aandacht te besteden aan enkele lastige onderwerpen die dan aan bod komen, begint de leerling met een voorsprongetje aan het nieuwe schooljaar."

Aangezien de nadruk ligt op lesstof die in het afgelopen schooljaar is behandeld, heeft Hagdorn de absolute overtuiging dat het geleerde beklijft. Bovendien krijgen de leerlingen de ervaring dat je met hard en consciëntieus werken wat kunt bereiken.

Toets en rapport?

Vandaag zijn de toetsen afgenomen. Deze zijn samengesteld door de vakleerkrachten van de school en gericht op de lesstof van het afgelopen schooljaar. Wie de toets heeft gehaald, krijgt morgen uit handen van rector Van Eekelen alsnog het rapport met de felbegeerde woorden 'bevorderd naar ...'.

,,Dat is wel het grote verschil met een taak voor de zomervakantie. Een systeem dat we al hanteerden. Die leerlingen zijn wel over, maar moeten nog aantoonbaar extra werk gedaan hebben aan het eind van de zomervakantie."

Resultaten

Inmiddels zijn de eerste resultaten van Summer schoolprojecten elders in het land binnen. Daar waar de schoolvakanties eerder begonnen, is ook de Summer school eerder afgerond: 88 procent van de deelnemende leerlingen is alsnog bevorderd.

Hagdorn: ,,Het meest interessant vind ik het om de leerlingen tijdens het vervolg van hun schoolloopbaan te volgen. Hoe presteren zij het volgend schooljaar? Blijven het toch -op onderdelen- zwak presterende leerlingen of doen ze het juist erg goed na de boost in kennisoverdracht?"

Ook in de zomervakantie van 2014 is er een Summer school op het Revius Lyceum. Daarna is de pilot afgelopen en onbekend is of en hoe de Summer school een definitieve vorm krijgt. ,,De Summer school is een initiatief van de VO Raad en CNV Onderwijs om het relatief grote aantal zittenblijvers in Nederland terug te dringen. De pilot wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs. De scholen hebben er wel hun werk aan, maar hoeven de externe coaches bijvoorbeeld niet te betalen", legt Hagdorn uit.

Voor de vijftien 'Revianen' die na vandaag hun boeken dicht kunnen klappen, maakt het niet meer uit. Zij hebben -hopelijk met succes- kunnen profiteren van de pilot Summer school.

advertentie
Afbeelding
‘Eerlijk Bieden’ bij Heiko Gorter: Nieuw wettelijk keurmerk voor meer transparantie 1 uur geleden
Afbeelding
‘Samen aan de slag voor een robuust watersysteem op de Utrechtse Heuvelrug’ 6 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Historisch Festival op het Landgoed bij Huis Doorn: Beleef de tijd van Romein tot hippie 9 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Complicaties in Driebergen: vijf nieuwbouwwoningen minder aan de Sportlaan 23 uur geleden
Afbeelding
Jeroen Hermkens en Nicolaas Wijnberg voor het eerst samen 23 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
U-complex voor Lange Dreef; eindelijk zicht op afronding Groene Tuinen gisteren
PREMIUM
Afbeelding
Bemiddeling tussen boer en buurt; mediation moet einde maken aan de polarisatie 6 jul, 13:30