Seniorenplatform: Struisvogelen

Nieuws

Sla willekeurig welk document van de rijksoverheid over de problemen die we met elkaar in de toekomst het hoofd moeten bieden op, en we lezen over drie grote problemen. De oplopende kosten van de zorg, de toenemende vergrijzing en de noodzaak dat steeds meer mensen zelfstandig moeten blijven wonen. Landelijk gezien moeten er daarom op korte termijn jaarlijks, verdeeld over de verschillende regio's in ons land, 40.000 voor senioren geschikte woningen bijkomen. Iedereen kan op zijn vingers uittellen dat ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug daarvan een deel voor zijn rekening zal moeten nemen.

Kadernota

Met die kennis sloeg ons Seniorenplatform verwachtingsvol de gemeentelijke Kadernota 2014-2017 op. Wij hadden verwacht dat op zijn minst iets van het besef van urgentie om de complexe problematiek te lijf te gaan, zou doorklinken in deze nota, compleet met financiële vertaling. Helaas, de gemeente steekt de kop in het zand. Vitale ouderen komen - net als vorig jaar overigens - niet als doelgroep van beleid voor in de nota. En waar je geen doelgroep benoemt, hoef je ook geen concreet beleid te formuleren! Struisvogelen, noemen wij dat.

Scheefwonen

Gelukkig is er wel aandacht voor een veel voorkomend probleem in onze gemeente, het 'scheefwonen'. De term wordt gebruikt voor het fenomeen dat mensen in een te groot of in een relatief te goedkoop huurhuis blijven wonen. Met name het laatste is frustrerend voor iedereen die op de wachtlijst voor een betaalbare sociale woning staat. Doorstroming is dus van groot belang. In de Kadernota staat dat de gemeente die doorstroming wil bevorderen. Dat is mooi. Maar er klinkt niets door van de noodzaak nu eindelijk eens iets te doen aan het grote tekort aan woningen die geschikt zijn voor bewoning door senioren. Terwijl er in de evaluatie van de Woonvisie 2008 - 2012 is geconstateerd dat de bouw van seniorenwoningen of het opplussen van de bestaande woningvoorraad zeer sterk is achtergebleven bij de gestelde doelen. Je zou dus denken dat het hoog tijd is voor een stevig opgezet plan van aanpak.

Van teleurstelling naar actie

Ons platform is teleurgesteld. In een brief aan het college van B&W is met nadruk gevraagd haast te maken met het ontwikkelen van concrete plannen om te komen tot meer betaalbare en geschikte woningen voor senioren, met name voor de middeninkomensgroepen. Ons platform wil niet blijven steken in de teleurstelling, maar we bieden de gemeente aan onze ideeën op het brede terrein van de seniorenhuisvesting te delen. Het is tijd voor actie. De gemeente kan en mag naar onze mening niet volstaan met het verwijzen naar de moeilijke woningmarkt en berustend afwachten tot er betere tijden komen.

Wim Renkema,

Bestuurslid Seniorenplatform,

Tel. 514657

Zie ook www,seniorenplatformheuvelrug.nl

advertentie
Afbeelding
Bommetje in Bosbad Leersum een spetterend succes 13 minuten geleden
Afbeelding
Bestuurder loopt brandwonden op bij camperbrand in Maarn 11 uur geleden
Afbeelding
Trudie van Haaster wint de Hans Nijhof kunstprijs 2022 20 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Flip Buurmeijer schrijft boek over mannen en hun hobby gisteren
Afbeelding
Bridgedocent Simon de Wijs van Bridgewijs wint Europese titel gisteren
PREMIUM
Afbeelding
‘Het is gewoon leuk om mee te doen’ 3 jul, 14:55
PREMIUM
Afbeelding
Crowdfunding voor rolstoelbus voor broertjes uit Driebergen 3 jul, 07:30