Bezuinigen op personeelskosten ambtenaren

Nieuws

HEUVELRUG - Ook het ambtenarenapparaat van de gemeente Utrechtse Heuvelrug ontkomt niet aan de bezuinigingen. Het college wil met ingang van medio 2011 een bedrag van 585.000 euro bezuinigen op de personeelslasten van het ambtelijk apparaat door de formatie aan te passen.

Uit een onderzoek van Berenschot bleek dat de personeelssterkte van de gemeente Utrechtse Heuvelrug iets lager is dan die van omringende gemeenten. Toch heeft het college gekeken naar plaatsen in het ambtelijk apparaat waar de personeelssterkte verminderd zouden kunnen worden. De gemeente wil bezuinigen op de personeelsformatie bij onder meer informatisering en automatisering, financiën, communicatie en de afdelingen middelen en samenleving.

Een flink deel van de bezuinigingen kan pas worden doorgevoerd als er één gemeentehuis is voor de hele gemeente Utrechtse Heuvelrug. Omdat het naar verwachting nog tot 2013 duurt voordat het nieuwe gemeentehuis er staat, kan een belangrijk deel van de bezuinigingen pas met ingang van 1 januari 2013 worden gehaald. Het college vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met de genoemde bezuinigingen.

Na de herindeling van de vijf voormalige Heuvelruggemeenten per 1 januari 2006 werden de ambtelijke apparaten van de afzonderlijke gemeenten bij elkaar gevoegd. Omdat het aantal ambtenaren ontoereikend bleek om alle taken uit te voeren, mocht er tijdelijk extra personeel worden aangesteld. Daarvoor werd in 2007 extra geld beschikbaar gesteld. In 2010 kost het ambtelijk apparaat van de gemeente Utrechtse Heuvelrug ruim 18 miljoen euro per jaar. Het college wil met ingang van medio 2011 een bedrag van 585.000 euro bezuinigen op die personeelslasten.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Cultuur snuiven tijdens Kastelentocht van De Stichtse Aanspanning 2 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Duurzaamheid en monumenten (1): ‘Buitenplaatsen zijn vaak zelfvoorzienend’ 7 aug, 07:30
Afbeelding
Maarnse Marion Buijink exposeert in het Rietveldpaviljoen 6 aug, 07:30
PREMIUM
Afbeelding
Amerongen in teken van Vuelta 5 aug, 07:30
PREMIUM
Afbeelding
Barbara Brouwer stopt met goud als international: ‘Op het hoogtepunt gestopt’ 4 aug, 07:30
Afbeelding
Veiligheidsregio: ‘Verhoogd risico op natuurbrand’ 3 aug, 18:04
Afbeelding
Officieel watertekort door droogte, verdeelplan treedt in werking 3 aug, 17:48