Extra middag en avond open

21 januari 2010 om 00:00 Nieuws

Nadat in 2006 de samenvoeging tot stand kwam werden in 2007 op verzoek van de gemeente enige WMO-functies ondergebracht bij de informatiepunten. Daardoor werd het totaal takenpakket dat wordt uitgevoerd breder. De term ‘informatiepunt’ dekt de lading niet meer en daarom zijn het nu ‘steunpunten’ geworden. De vijf medewerksters – Manna Plaisier (Maarn en Leersum), Elly van Tol (Amerongen), Vanessa Houthuizen (Doorn), Karin Dingemans (Driebergen) en Elly Wischmann (Leersum) – doen meer dan alleen maar informatie geven.

Welnúh van infopunt naar steunpunt HEUVELRUG – Nadat ook Driebergen zich aansloot waren alle informatiepunten in de gemeente Utrechtse Heuvelrug onder één noemer gebracht en verder onder de paraplu van de nieuwe Stichting Welnúh. Wat tien jaar geleden begon in Leersum, waar het eerste informatiepunt in De Schermerij werd geopend, en in de andere gemeenten navolging kreeg, resulteert nu in één gebundelde organisatie.

door Jan Meijer

Dat begint al met het brede terrein van de WMO, naast het verstrekken van informatie geeft men desgewenst ook advies en ondersteuning. Vanzelfsprekend wordt dat alles deskundig, onafhankelijk en objectief gedaan. Het terrein is zoals gezegd veel breder. Voorbeelden daarvan zijn onder meer: welzijnsactiviteiten, ontspanning, hulp bij het aanvragen van hulpmiddelen – rolstoel, scootmobiel maar ook woningaanpassing zoals traplift. Daarvoor is ook het project ‘Uw huis, uw toekomst’ door de provincie in het leven geroepen. Hulp bij het vaststellen van de aanspraak daarop en het aanvragen van een persoonsgebonden budget is een veelgebruikte activiteit.

Regelmatig wordt ondersteuning gegeven bij het aanvragen van indicaties. Voor welke vorm – thuiszorg, verpleging, verpleeghuis, verzorghuis – komt iemand in aanmerking. Een contact met het steunpunt kan veel duidelijk maken en opheldering geven. Mantelzorgers kunnen terecht voor hulp en begeleiding ten aanzien van hun werk. Maar ook is er een klussendienst en kan men helpen bij vervoersproblemen.

Kortom via een bezoek aan één van de steunpunten kan men erachter komen of men hulp nodig heeft, welke hulp er kan worden geboden en via welk kanaal men die hulp kan krijgen. En dan zijn er ook nog onderwerpen waarbij een gerichte doorverwijzing plaatsvindt, zoals op het gebied van opvoeding en verslavingszorg.

Contact

De adressen van de steunpunten vindt men op www.welnuh.nl. Amerongen (452749) is open op dinsdag en donderdag van 9.00-12.00; Doorn (430039) is open op maandag en donderdag van 9.00-12.00 en woensdagavond van 18.00-20.00; Driebergen (523009) is open op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00-12.00; Leersum (456814) is open op maandagmiddag van 14.00 -17.00 en woensdag van 9.00-12.00 en Maarn (480798) op maandag en donderdag van 9.00-12.00. Voor wie niet in staat is de steunpunten te bezoeken, is een afspraak voor een huisbezoek mogelijk. Wie zich wil aanmelden voor vrijwilligersdiensten, dat kan ook via genoemde nummers.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie