Meer duidelijkheid verleden

Nieuws

.

,,Lijst is waardevolle bijdrage” REGIO - Geïnspireerd door zijn eigen persoonlijke geschiedenis heeft Anne Louis Cammenga (46), oud inwoner van Maarn, een lijst opgesteld van organisaties die het inwinnen van informatie over omgekomen of vermiste familieleden makkelijker moet maken. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft inmiddels bepaald dat de lijst deel dient uit te maken van alle gemeentelijke archieven. Ook burgemeester Naafs steunt dit initiatief van harte en vindt de lijst een waardevolle bijdrage aan de zoektocht van nabestaanden

door Caro van den Berg

Aanleiding voor het initiatief van Cammenga was de wens van zijn moeder om nog voor haar dood te weten wat er met haar Joodse vrienden is gebeurd die in de oorlog zijn opgepakt. ,,Voor veel mensen die de oorlog hebben meegemaakt is deze niet 60 jaar geleden, maar gisteren. Het is dan ook heel pijnlijk om bij het inwinnen van informatie van het kastje naar de muur gestuurd te worden”, aldus Cammenga. Door de moeizame zoektocht naar informatie, en de soms zelfs onbehoorlijke tegenwerking die hij ondervond, kwam hij in contact met een aantal Joodse belangenorganisaties die samen met hem onderzochten hoe de informatieverstrekking aan slachtoffers of hun nabestaanden kan worden verbeterd.

Deze inspanningen resulteerden uiteindelijk in een complete lijst met daarin vermeld de namen, adressen en telefoonnummers van belangrijke organisaties waar Joodse oorlogsslachtoffers of hun nabestaanden informatie kunnen inwinnen. Het was voor hem een erkenning dat Het Genootschap van Burgemeesters (NGB) in februari 2007 bepaalde dat de lijst voortaan in alle gemeenten in Nederland moet worden gegarandeerd. Inmiddels hebben alle burgemeesters in Nederland de lijst ontvangen, met het verzoek deze te distribueren onder de ambtenaren en archivarissen. (Ook te lezen op: www.burgemeesters.nl).

Burgemeester Frits Naafs heeft Cammenga laten weten graag mee te willen werken aan zijn verzoek de informatie openbaar te maken. ,,Uw lijst kan een waardevolle bijdrage leveren aan de zoektocht voor nabestaanden”, schreef hij hem op 5 november. Hij zegde toe dat de informatie zal worden neergelegd in de voorlichtingsnis van de gemeente, geplaatst zal worden op de gemeentelijke website en worden toegevoegd aan het archief. Ook de comités 4 en 5 mei worden hierover geïnformeerd.

Van diverse belangenorganisaties en vanuit de politiek, waaronder minister-president Balkenende, heeft Cammenga inmiddels adhesiebetuigingen ontvangen over zijn initiatief. ,,Het is een ontroerend signaal dat de overheid die hierin helaas jarenlang tekortgeschoten is, hiermee nu het leed erkent dat de Joodse slachtoffers is aangedaan. Voor alles is een tijd en een plaats. Ik hoop hiermee andere burgers in hun zoektocht de ellende die ik heb meegemaakt te kunnen besparen, en ben blij met deze politieke en maatschappelijke omslag”.

Zijn moeder heeft inmiddels rust, en duidelijkheid over het lot van haar dierbaren, hoe schokkend dat ook was.

advertentie
advertentie
PREMIUM
Afbeelding
Boek over eerste vrouwelijke burgemeesters: ‘Het was voor vrouwen een strijd’ 5 uur geleden
Afbeelding
Vuelta live te volgen bij Museum Huis Doorn 21 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Woonoord voor Oekraïners zit vol 22 uur geleden
Afbeelding
NS-personeel gaat volgende week staken gisteren
PREMIUM
Afbeelding
Initiatief om activiteiten te organiseren voor nieuwkomers vindt veel bijval: ‘De hulp is overweldigend’ 17 aug, 08:30
Afbeelding
Rechtbank grijpt niet in bij plan voor hippisch centrum 16 aug, 12:36
Afbeelding
Werkgroep Kromme Rijncorridor biedt bestuurders landschapsvisie aan 16 aug, 11:01