Weg naar Wijk valt verkeerd

Nieuws

Tijdens de inleidingen werden elementen als milieu, mobiliteit, wonen-werken, recreatie en landbouw genoemd. Toen daarin het autoluw maken van de noord-zuidverbinding Wijk bij Duurstede-Amersfoort ter sprake kwam en het plan voor een verbinding Wijk-Leersum via de N226, de A12 en de N227 vanaf Maarn gelanceerd werd, werd de zaal rumoerig. ,,Dan is het probleem van Doorn opgelost ten koste gaan van andere dorpen en dat mag niet.’’, werd gezegd. Men wilde meteen reageren, maar moest wachten tot na de inleidingen. ,,We sluiten zes secundaire wegen tussen Wijk en Leersum af en krijgen er een rustig gebied zonder sluipverkeer voor terug.’’ Dan zullen de N225 tussen Leersum en Doorn en de Lekdijk worden afgesloten. ,,Maar we hebben er niet zoveel last van, het regelt zich vanzelf,’’ oordeelden aanwonenden.

Onderbouwing door cijfers wordt gemist LEERSUM - Meer dan 250 belangstellenden waren woensdag 5 november present voor de discussie over de Structuurvisie ‘Groen dus vitaal’ van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Wethouder Robbert Waltmann (RO) vroeg om discussie: ,,Hoe gaan we om met de schaarse ruimte. Er moet balans komen tussen groen, sport, wegen, ruimte en huizen. De uitdaging is ook dat het voor de lange termijn moet zijn . En we willen dat de definitieve versie breed gedragen wordt, dus reageer.’’

door Jan Meijer

Toen men eenmaal het woord kreeg barstte de kritiek los. Gebrek aan onderbouwing op vele punten, zoals verkeersmetingen en cijfers ten aanzien van bevolkingsgroei werd gehekeld. ,,Ga dat eerst onderzoeken, dan weten we waar we het over hebben.’’, was het dringende advies. Ook miste men alternatieven, zoals het verbeteren van de N229. ,,We kunnen niet eens een fietspad naar Wijk voor elkaar krijgen, kan dan een doorgaande weg er wel komen?’’ Ook het idee dat Amerongers en Leersumers via de N226 en de A12 naar Doorn zouden moeten werd gehekeld. ,,Dat is niet de bedoeling.’’ zei Waltmann. ,,Maar het staat er wel.’’ was de repliek. Waltmann: ,,Of die plannen allemaal doorgaan hangt af van de ontwikkeling van de A12. Die moet sowieso eerst zijn aangepast. Bij Maarn moet een dubbele afrit komen, anders gaat het niet door.’’

Ook de plannen voor een ‘stevige verbinding’ tussen Zuylenstein en Broekhuizen en ‘dorpse woningbouw’ in de tussenruimte met Leersum, riepen vragen op en de opmerking van Waltmann: ,,We kiezen ervoor om de rode contouren voor lange tijd te handhaven’’, stelde de toehoorders niet gerust. Verder vroeg men zich af hoe de gemeente het openbaar vervoer kon beïnvloeden en hoe men handhaving van snelheidsbeperkingen denkt te realiseren. Dat de landbouw niet werd genoemd, noemden de agrariërs teleurstellend. Waltmann beloofde met hen apart te zullen praten, zoals hij ook beloofde: ,,Ik garandeer alternatieven voor de N226.’’ Nog voor de zomer van 2009 wil men de structuurvisie vaststellen. Het advies ‘wacht tot na de volgende raadsverkiezingen’ zal het wel niet halen.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Binnenkort werkzaamheden voor bosomvorming in de Kaapse Bossen 20 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Al 110 jaar jeugdzorg op Valkenheide gisteren
PREMIUM
Afbeelding
Begroting: afvalstoffenheffing kan volgend jaar omlaag 26 sep, 14:19
Afbeelding
Grote brand bij Bakkerij van der Woerd in Doorn: ‘Ons levenswerk is verwoest’ video 26 sep, 11:37
Afbeelding
Zeer grote brand bij Echte Bakker Van der Woerd in Doorn 26 sep, 07:42
PREMIUM
Afbeelding
Stichts Mannenkoor zoekt zangers 26 sep, 07:04
PREMIUM
Afbeelding
Overstap naar biologisch en einde pacht in één week 25 sep, 07:28