‘Veel ambities nog niet waargemaakt’

Nieuws

De VVD was het niet eens met de klacht van de oppositie dat er nog niet veel gedaan is. ,,We hebben al heel wat zaken behoorlijk op de rit. Door goede beleidsstukken raken we het hap snap beleid van de voormalige gemeenten zo onderhand kwijt”, liet VVD-fractievoorzitter Elisabeth van Valkenburg weten. De VVD wilde weten welke beleidsplannen dan zo lang op zich laten wachten. Fractievooritter Wilma Hielema noemde er een aantal, zoals het integraal handhavingsplan en het landgoederenbeleid dat in 2007 klaar zou zijn en nu doorgeschoven is naar 2009. Het bedrijventerreinenbeleid dat zelfs al voor 2006 aangekondigd was en nu wederom doorgeschoven is naar 2009. ,,Ook is er nog steeds geen vrijwilligersbeleid en milieubeleid. In de begroting zijn stukken tekst letterlijk uit de vorige begroting overgenomen en is alleen het jaartal veranderd. Er is weinig geld en weinig personeel, dat heeft consequenties en zou ertoe moeten leiden dat het ambitieniveau bijgesteld wordt”, aldus Groen Links.

HEUVELRUG - PvdA, Groen Links en de SP hebben geen steun gegeven aan de begroting 2009-2012 die vorige week tijdens de begrotingsraad aangenomen werd met achttien stemmen voor en negen stemmen tegen. Een van de hete hangijzers tijdens het begrotingsdebat was de hoeveelheid ambities die nog niet waargemaakt zijn door het college.

door Marleen Meijer

Het CDA was het ook niet eens met de opmerkingen van Groen Links. ,,Er zijn ook veel nota’s wel gemaakt”, aldus de CDA- fractievoorzitter. ,,Het zou toch een mooie boel worden als er niks gedaan was, er zitten nota bene 6 wethouders”, pareerde Groen Links onmiddellijk. Ook de PvdA vond dat er heel veel geroepen wordt en voorziet dat er volgend jaar wederom gezegd gaat worden ‘we kwamen er niet aan toe’.

Jongeren

Ook over het jongerenbeleid had Groen Links kritische opmerkingen. ,,Jongeren moeten de kans krijgen jong te zijn. Wij zien in rap tempo gebeuren dat die paar jongeren die niet willen deugen de reputatie van andere jongeren op straat om zeep helpen. Het beleid vanuit het rijk en de gemeente is te bevoogdend en repressief. Wij zien liever ondersteuning van jongeren.”

Het CDA wilde graag weten wat er volgens Groen Links schort aan het jongerenwerk, omdat deze fractie vindt dat het jongerenwerk in de gemeente aardig opgezet is. ,,We willen een jongerenplek die open is en een jongerenwerker die bereikbaar is. Daar is veel te weinig geld voor”, aldus Groen Links.

advertentie
PREMIUM
Afbeelding
‘Het is gewoon leuk om mee te doen’ 10 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Crowdfunding voor rolstoelbus voor broertjes uit Driebergen 18 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Anne Laros maakt winnend ontwerp van monument valwind Leersum 2 jul, 13:52
PREMIUM
Afbeelding
Bewoners Doornse Vossensteinsteeg zijn verkeersoverlast beu 2 jul, 10:29
PREMIUM
Afbeelding
Siepie Roorda vijftig jaar lid van Aurora: ‘Veel veranderd, maar liefde voor muziek blijft’ 2 jul, 07:24
Afbeelding
Lokaal nieuws blijft op peil ondanks hogere energie- en papierprijzen 1 jul, 11:46
PREMIUM
Afbeelding
In korte tijd veel hulp voor Irpin: ‘Iedereen zet zich in voor de wederopbouw’ 1 jul, 07:30