Amerongen

Nieuws

Hervormde Kerk, Andrieskerk, zo. 10.00 uur: ds E.J. de Ruiter.

Geref. Kerk, zo. 10.00 uur: ds E. Kruidhof (Driebergen).

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Rijnkapel, Imminkstraat 1a, 10.30 uur: geen dienst.

Zendings- Diaconessenhuis, 19.00 uur: ds J.C. Bette.

Austerlitz

RK-kerk, zo. 10.00 uur: eucharistieviering, pater H. Schelbergen en E. de Jong.

‘De Hoeksteen’, zo 10.00 uur: jeugddienst.

Cothen

Protestantse Gemeente, zo. 10.00 uur: ds Rebecca Onderstal.

Doorn

Protestantse Gemeente, Maartenskerk: ds Teun Kruiswijk Jansen (HA, 12+dienst); Kampwegkerk: zie Maartenskerk; Park Boswijk: 10.00 uur: ds M.A. de Hoog (HA); Zonnehuis, 19.00 uur: ds J.C.R. Wijngaard (HA).

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, zo. 10.15 uur: mw L.C. Spelberg (NPB, Bilthoven).

Ned. Geref. Kerk, Maartenskerk; zo. 9.30 uur: ds H. de Jong (Zeist).

Hersteld Hervormde Gemeente, (in kerk NPB) Berkenweg. zo. 14.30 uur: ds J.D. Heikamp (Staphorst); 18.30 uur: Kand G. Kater (Kruiningen).

Oud Geref. Gem., 10.00 en 18.00 uur: leesdienst.

Brandpuntkapel, zo. 10.00 uur: ds H. Schouten (HA).

Baptistengemeente Doorn e.o., Revius, Driebergsestr.weg 6c, zo. 10.00 uur: ds M.G. Ezinga.

Evangeliegemeente Elim, Bergweg 7, 10.00 uur: geen opgave.

St. Martinuskerk, za, 19.00 uur: eucharistieviering, pater de Jong; zo. 09.30 uur: eucharistieviering, pater de Jong.

Koninkrijkszaal Jehovah’s Getuigen, Acacialaan 12A. Do. 19.30-21.15 uur School- en Dienstvergadering. Zo. 10.00-12.00 uur: Openbare lezing en Wachttorenstudie.

Het Grote Bos, zo. 10.00 uur: A.C. Heijboer (Hoorn).

Bartiméus, zo. 10.30 uur: Kapeldienst, ds Bernard Baakman; zie www.hagediensten.nl.

Driebergen

Protestantse gemeente Driebergen

Grote Kerk, Hoofdstraat 115. zo. 09.00 uur: ds. T. Cammeraat (Veenendaal); 10.30 uur: ds J.T. Baart; 17.00 uur: ds H.F. Klok (Maarssen).

Immanuëlkerk, Engweg 30, 10.00 uur: ds G. Baalbergen.

‘t Hoge Licht, Klaproos 2. zo. 10.00 uur: ds E.C. Littooij.

Maranatha/Morgenster gemeente, Melvill v. Carnbeelaan 34. zo. 10.00 uur: ds H. Ruitenbeek (IONA-dienst).

Nassau-Odijckhof, Nassau Odijcklaan 3. zo. 10.30 uur: ds R.E. van der Wal.

Sparrenheide, zo. 10.30 uur: ds W. Vijfvinkel.

Vrijz. Geloofsgemeenschap NPB, Parklaan 7, zo. 10.15 uur: drs H.R. Knoop (NPB).

Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), ‘De Bron’, Damhertlaan 87. zo. 09.30 en 17.00 uur: ds G. Riemer Gzn.

RK Parochie St. Petrus’ banden, Rijsenburgselaan 4. zo. 10.00 uur: M. Oortman; wo 29 okt., 9.15 uur: G. Nijland, pr.

Chr. Geref. Kerk, Oranjelaan 73. zo. 10.00 en 18.30 uur: ds L.W. van der Meij.

Bartiméus, zie Doorn.

De Christengemeenschap, Pauluskerk, Rijsenburgselaan 2a. mensenwijdingsdiensten: do 9.30 uur; zo. 10.30 uur; zo. 9.50 uur: dienst voor de kinderen.

Vergadering van gelovigen, gebouw De Vijver, Vijverlaan 10. Zo. 09.30 uur: samenkomst.

Huis ter Heide

Hervormde Gemeente Het Witte Kerkje, Amersfoortseweg 47. zo. 10.00 uur: mw ds J. van Werkhoven-Romeijn.

Leersum

Hervormde Kerk, Dorpskerk, zo. 10.00 uur: ds C.A. Beeuwkes-van Ede (jongerendienst); 18.30 uur: ds J.A. Berkheij.

Gereformeerde Kerk, zo. 10.00 uur: ds H. Berkheij (SoW-dienst).

Oud Geref. Gem., zo. 10.00 en 18.30 uur: leesdienst.

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, zie Amerongen.

R.K. Kerk, zo. 10.00 uur: viering.

Maarn/Maarsbergen

Protestantse Gemeente te Maarn, Ontmoetingskerk, zo. 10.00 uur: ds Th. C. Wolters, Kapel: zo. 10.00 uur: zie Ontmoetingskerk. Dorpskerk Maarsbergen: zo 10.00 uur: ds S.J. Dingemanse.

Maarsbergen, De Valkenburcht: zo. 10.00 uur: ds F. Westermann.

R.K. Kerk, zo. 11.00 uur: eucharistieviering, pastor H. Woorts; opening stiltecentrum: dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur.

Nederlangbroek

Hervormde kerk, zo 09.30 en 18.30 uur: ds W.C. Zuijderduijn.

Oud Geref. Gem., 10.00 uur en 18.30 uur: leesdienst.

Hersteld Hervormde Gemeente, zie Doorn.

R.K. St.Martinuskerk, zie Doorn.

Overberg

Hervormde Kerk, zo 10.30 uur: kand C.J. Overeem (Veenendaal); 18.30 uur: kand M. Roelofse (Rhenen).

Oud Geref. Gem., 10.00 en 18.30 uur: leesdienst.

Chr. Geref. kerk, De Buurthucht, Haarweg 33b, zo. 9.30 en 15.30 uur: ds P. den Butter.

Overlangbroek

Hervormde Kerk, zo. 10.00 uur: ds van Die.

Werkhoven

Hervormde Gemeente, zo 10.00 uur: ds M.P.D. Barth; 18.30 uur: cand. A.P. Cammeraat (Polsbroek).

R.K. Parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming: zo 09.30 uur: eucharistieviering, G. Peters, C. Spithoven, A. Vernooij, W. Vernooij; di 28 okt., 9.00 uur: viering; wo. 29 okt., 19.00 uur: Mariagebedsviering.

Werkhofgemeenschap, Hollende Wagenweg 20, zo. 10.00 uur: oec. viering: ds Arie-Nico Verheul.

Zeist

Wijkgemeente Bethel, Nieuwe Kerk, Boulevard 2a, zo. 10.00 uur: ds R. de Koning Gans; 17.00 uur: ds A. Noordergraaf (Ede).

Wijkgemeente de Bron, Sionskerk, Jacob Catslaan 73, zo. 10.00 uur: mw ds H. Evers (Zwolle).

Prot. Wijkgemeente NoorderLicht i.w.; NoorderLicht-kerk, Bergweg 92a, zo. 10.00 uur: ds R.A. Bosch.

Oosterkerk, Woudenbergseweg 44, zo. 10.00 uur: ds M. Knevel.

Wijkgemeente Pniël, Oude kerk, 1e Dorpsstraat 1, zo. 10.00 en 17.00 uur: ds A. v.d. Meer.

Thomas-wijkgemeente, Thomaskerk, Oranje Nassaulaan 35, zo. 10.00 uur: mw ds R. v.d. Waall (Prades sur Vernazobre, Fr.).

Prot. wijkgemeente Zeist West i.w., Kerkelijk Centrum, De Clomp 33-02; zo. 10.00 uur: ds A.A. Stegeman.

Amandelhof, Arnhemse Bovenweg 2. zo 10.00 uur: ds G. Zonneberg.

De Mirtehof, Molenweg 50. zo. 10.00 uur: ds D.J. Couperus.

De Looborch, Woudenbergseweg 42, zo. 17.00 uur: ds H. Brok.

Diakonessenhuis, Prof. Lorentzlaan 76; zo. 10.00 uur: mw ds J.T. Vos-Butijn.

Evang. Lutherse Gemeente, Lutherkapel, Woudenbergseweg 38. zo. 10.00 uur: mw drs J.J. Lettinck (Utrecht).

Evangelische Broedergemeente, Zusterplein. za. 19.00 uur: ds M. Gill (zangdienst); zo. 10.00 uur: ds M. Gill.

Doopsgezinde Gemeente, Pauw van Wieldrechtlaan 29a, zo. 10.00 uur: ontmoetingsochtend.

Apostolisch Genootschap, Graaf Lodewijklaan 15: zo. 09.30 uur: samenkomst.

Evangeliegemeente De Oase, Torenlaan 38, zo. 10.00 uur: samenkomst.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Wethouder Gerrit Boonzaaijer reikt vrijwilligersprijzen uit 8 uur geleden
Afbeelding
Theater in De Binder over kiezen opleiding 10 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Vrijwilligers zetten zich in voor de Kolken: uniek leefgebied kamsalamander 15 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Woningbouw achter de Lomboklaan op komst 25 nov, 15:41
Afbeelding
Geijtenbeek én Boers groeit gestaag 25 nov, 15:02
Afbeelding
Tieners beroofd en geslagen in Maarn; politie zoekt getuigen 25 nov, 12:20
PREMIUM
Afbeelding
Boek Broekbergen gepresenteerd: Eerste exemplaar voor huidige eigenaren 25 nov, 07:32