Veel belangstelling voor gemeentewerf

27 december 2007 om 00:00 Nieuws

DOORN - Veel bewoners waren naar de informatieavond gekomen om over de realisatie van een nieuwe gemeentewerf en milieustraat op het industrieterrein Velperengh te horen.

door Rob Verbraak

Van de kant van de gemeente waren wethouder Wim van Wikselaar, verantwoordelijk voor accommodatie’s en tevens voorzitter deze avond, Jan Stellingwerf projectleider en Huub Roodenburg verantwoordelijk voor de uitvoering aanwezig. Er waren circa veertig bewoners voornamelijk uit Palmstad op deze informatieavond afgekomen. In de huidige situatie zijn er drie locaties voor de afdeling wijkbeheer, Maarn, Driebergen en Amerongen. Ook is er in Driebergen en Remmerden een milieustraat. In de nieuwe situatie die medio 2009 gerealiseerd moet zijn worden de afdelingen wijkbeheer in een nieuw gebouw samengebracht op het industrieterrein Velperengh. De milieustraat in Driebergen wordt dan tevens verplaats naar dit industrieterrein. Inwoners van Amerongen en Leersum kunnen de milieustraat in Remmerden dan blijven gebruiken terwijl de andere kernen de nieuwe milieustraat kunnen gaan gebruiken.“ De aanwezigen waren over het algemeen tevreden over het ontwerp van deze nieuwbouw” vertelt Stellingwerf. ,,Door de aanwezigen werden veel vragen gesteld over de verkeerssituatie als deze nieuwbouw wordt gerealiseerd, momenteel is het ook al een stuk drukker met verkeer dan dat het was voor de realisatie van het industrieterrein” vervolgt Stellingwerf. ,,Ook werd er van de gelegenheid gebruik gemaakt door vragen te stellen over de verlichting op het industrieterrein met name die van het nieuwe Shell station die door bewoners als hinderlijk wordt beschouwd” besluit Stellingwerf.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie