Gasten gaan met diaconessen aan tafel

27 december 2007 om 00:00 Nieuws

Om verschillende redenen hebben mensen de boot gemist. Ze hebben niemand om mee uit eten te gaan of thuis een gezellige maaltijd mee te delen of er is geen geld om zich enige vorm van luxe te kunnen veroorloven.

AMERONGEN - Een groeiende groep mensen uit Amerongen ontvangt een paar keer per jaar een uitnodiging voor een geheel verzorgd diner in het Zendings Diaconessenhuis aan de Jan van Zutphenweg in Amerongen. Ook dit jaar zullen de media aandacht geven aan de bestedingen rondom het kerstfeest en de jaarwisseling. Er is maar weinig aandacht voor mensen die op één of andere manier buiten de boot vallen. door Piet Hopman

Wat een verrassing als er op een dag aangebeld wordt en er iemand aan de deur staat, die deze mensen uitnodigt voor een gratis diner. ,,Hoef ik daar dan niets voor te doen of voor te geven?” is de vraag die de aanstaande gasten vaak stellen.” “Nee, dit diner bieden we u helemaal gratis aan”. Een goede reden om in gesprek te gaan met Peter Ooms, de coördinator van het maaltijdprogramma.

Maaltijdprogramma

In het najaar van 2005 belegde zuster Dorien Peet, lid van de directie van het Zendings- Diaconessenhuis een bijeenkomst met de vraag: ,,Wat kunnen wij doen voor mensen in Amerongen, die het door verschillende oorzaken moeilijk hebben?” De uitkomst van het overleg was dat er een maaltijdprogramma gestart zou gaan worden. Deze maaltijd bijeenkomsten zijn in het bijzonder bedoeld voor mensen die vaak alleen zijn en als regel ook alleen aan tafel zitten, gehandicapten en mensen met een smalle beurs. De kinderen zijn ook welkom, voor hen is er een speciaal menu met een programma dat op hun leefwereld is afgestemd.

De eerste maaltijd werd in het najaar van 2005 gehouden. Het smaakte naar meer en zo kreeg het project een vervolg in de jaren 2006 en 2007. Tot nu toe werd er vier keer per jaar zo’n maaltijd georganiseerd en veel gasten geven graag gehoor aan een volgende uitnodiging. De maaltijden worden gehouden in de sfeervol ingerichte eetzaal van de diaconessen. De kinderen hebben hun feestje in de Dieperik, de jeugdruimte in het souterrain van het huis.

Er moet heel wat gebeuren om zo’n evenement op poten te zetten. Het maximum aantal gasten is tot nu toe veertig personen. Wie komen er voor het diner in aanmerking? ,,Een serieus werk want wie loopt er nu te koop met zijn eenzaamheid of wie rekent zich graag tot de minder draagkrachtigen? Onder andere via contacten van mensen die bij sociaal en maatschappelijk werk betrokken zijn is er een lijst samengesteld met namen van mensen waarvan men de indruk heeft dat zij tot de doelgroep horen. Het is vooral van belang dat mensen zich welkom weten en kunnen komen zoals ze zijn.”

Ook zijn er mensen nodig om het werk uit te voeren: Er worden uitnodigingen overhandigd, de zaal moet er feestelijk uitzien, het eten moet worden ingekocht en klaargemaakt, er zijn mensen nodig voor de bediening en alles moet ook weer afgewassen en opgeruimd worden. Een team vrijwilligers zorgt ervoor dat dit allemaal gebeurt, mensen die voor en achter de schermen graag hun inzet geven om er voor de gasten een feestelijke gebeurtenis van te maken. Men gaat echt bij de diaconessen aan tafel, want de tafelindeling is zo dat er zoveel mogelijk één diacones als gastvrouw aan tafel zit. Ook gasten die niet zelfstandig naar de Jan van Zutphenweg kunnen komen zijn welkom, zij worden opgehaald en na afloop weer thuis gebracht. Op 28 december is het laatste gast-aan-tafel diner van dit jaar. Een mooie gelegenheid tussen het Kerstfeest en Oud en Nieuw. Het is zeker dat er door velen naar wordt uitgekeken.

Vrijwilligers

Peter Ooms is vanaf het begin bij het maaltijdprogramma betrokken. ,,Ik ben blij als mensen blij worden. Vanuit mijn geloof ben ik bewogen met mensen. Ik ben ervan overtuigd dat God van ze houdt en daarom doe ik met groot plezier aan dit project mee”. Vanuit de motivatie graag iets voor een ander te doen leveren ook de andere vrijwilligers hun bijdrage, of ze nu voor of achter de schermen werken. Volgens Ooms gebeuren er mooie dingen aan de tafels. ,,Als mensen binnenkomen willen ze toch eerst even de kat uit de boom kijken. Het is van belang dat de gastheren en -dames zorgen dat er een sfeer ontstaat waarbij mensen zich op hun gemak voelen. De veel gehoorde reactie van de gasten is dat ze heerlijk verwend zijn. Als mensen blij naar huis gaan en graag weer terug komen is het doel bereikt.”

,,Tot nu toe organiseerden we vier maaltijden per jaar. Graag willen we in 2008 het aantal uitbreiden naar zes keer. Een gast zou in principe drie keer voor het diner kunnen worden uitgenodigd. Met de uitbreiding naar zes keer wordt het mogelijk om meer mensen te bereiken.”

Daar zijn toch kosten aan verbonden en wie betaalt dat allemaal? ,,Tot nu toe hebben de diaconessen voor deze activiteit geld beschikbaar gesteld. Voor de uitbreiding zijn we op zoek naar andere bronnen om dit te kunnen financieren. Een mogelijkheid is dat gasten die graag een bijdrage willen geven daarvoor de gelegenheid krijgen en wie weet zijn er sponsors die dit een goed initiatief vinden en er graag aan mee willen betalen.” (tel. 0343-459595, Peter Ooms) ,,Als vrijwilligers van het project zien we er naar uit om meer mensen blij te kunnen maken door ze als gast aan tafel welkom te heten”, besluit Ooms.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie