Kerkdiensten

21 december 2007 om 00:00 Nieuws

Amerongen

Kerstvieringen gezamenlijke kerken: zie kader.

Hervormde Kerk, Andrieskerk, zo. 10.00 uur: ds E. Kruidhof (Driebergen)

Geref. Kerk, De Ark, zo. 10.00 uur: ds F.W. Kuipers.

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: Rijnkapel, Imminkstraat 1a: zo. 10.00 uur: geen dienst.

Zendings- Diaconessenhuis, 19.00 uur: geen dienst.

Austerlitz

RK-kerk, zo. 10.00 uur: eucharistieviering, pastoor H. Woorts; ma. 24 dec., 22.00 uur: eucharistieviering, pastor J. de Froe; di. 25 dec., eucharistieviering. pater H. Schelbergen en E. de Jong.

Cothen

Protestantse Gemeente, zo. 10.00 uur: G.G. van Manen (Diemen); ma. 24 dec., 22.30 uur: ds R. Onderstal; di. 25 dec., 10.00 uur: ds R. Onderstal.

Doorn

Protestantse Gemeente, Maartenskerk, zo. zie Kampwegkerk, ma. 24 dec., 22.00 uur: ds Teun Kruiswijk Jansen; di. 10.00 uur: ds M.A. de Hoog; Kampwegkerk, zo. 10.00 uur: ds M.A. de Hoog, ma. 24 dec., 18.30 uur: kerstfeest met kinderen (+4 jr), di. 25 dec., zie Maartenskerk; Park Boswijk: zo. 10.00 uur: ds R.E. van der Wal (Houten); di. 25 dec., ds Teun Kruiswijk Jansen; Zonnehuis, zo. 19.00 uur: ds J.C.R. Wijngaard, di. 25 dec., 11.00 uur: ds J.C.R. Wijngaard.

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, zo. 10.15 uur: geen dienst; ma 24 dec., 19.30 uur: dienst door leden; di. 25 dec., ds A.J. Engels (PKN, Driebergen).

Ned. Geref. Kerk, zo. 09.30 uur: ds G. Bronsveld; 17.00 uur: ds Winkelhoff; di. 25 dec., 9.30 uur: ds G. Bronsveld.

Hersteld Hervormde Gemeente, (in kerk NPB) Berkenweg. zo. 14.30 uur: K. Klopstra (Elst); 18.30 uur: kand. J. Fekkes (Nijkerk); di. 25 dec., 14.30 uur: ds D. Heemskerk (Opheusden); wo. 26 dec., 18.30 uur: ds Tj. de Jong (Staphorst).

Oud Geref. Gem., 10.00 en 18.00 uur: leesdienst.

Brandpuntkapel, zo. 10.00 uur: ds J.A. Malgo (Enschede); ma. 24 dec., 21.00 uur: ds H. Schouten; di, 25 dec., 10.00 uur: ds H. Schouten;

Baptistengemeente Doorn e.o., Revius, Driebergsestr.weg 6c, zo. 10.00 uur: ds M.G. Ezinga; di. 25 dec., 10.00 uur: ds M.G. Ezinga.

Evangeliegemeente Elim, Bergweg 7, 10.00 uur: Niels Spelbos; di. 25 dec., Louis Hellewegen.

St. Martinuskerk, za, 19.00 uur: eucharistieviering, pastoor Woorts; zo. 09.30 uur:woord- en communieviering, pw. W. Sarot; ma 24 dec., 19.00 uur: gezinsviering, pw. W. Sarot; 21.30 uur: eucharistieviering, pater de Jong en pw. W. Sarot; di. 25 dec., 9.30 uur: eucharistieviering, pater de Jong; wo. 26 dec., 9.30 uur: woord- en communiedienst.

Koninkrijkszaal Jehovah’s Getuigen, Acacialaan 12A. Do. 19.30-21.15 uur School- en Dienstvergadering. Zo. 10.00-12.00 uur: Openbare lezing en Wachttorenstudie.

Het Grote Bos, zo. 10.00 uur: ds B. Wallet (Houten); di. 25 dec., A.J. Post.

Bartiméus, zo. 10.30 uur: Kapeldienst, ds Bernard Baakman; ma 24 dec., 21.00 uur: Hagedienst, ds Jan van der Linden; di. 25 dec., 10.30 uur: Kapeldienst, ds Bernard Baakman; zie www.hagediensten.nl.

Driebergen

Protestantse gemeente Driebergen

Grote Kerk, Hoofdstraat 115. zo. 09.00 uur: ds T. Cammeraat; 10.30 uur: mw ds J. Scheurwater; 17.00 uur: ds H.F. Klok (Maarsen); ma 24 dec., 23.00 ds W. Timmerman, di. 25 dec., 9.00 ur: kand J.M. Bac (Zeist); 10.00 uur: me ds J. Scheurwater; 17.00 uur: ds M.P.D. Barth (Werkhoven); wo. 26 dec., 10.00 uur: kerstfeest.

Immanuëlkerk, Engweg 30, 10.00 uur: ds C. van der Kooi; di. 25 dec., 10.00 uur: ds D.C. Coppoolse.

‘t Hoge Licht, Klaproos 2. zo. 10.00 uur: ds S. Janse; di. 25 dec., 10.00 uur: ds S. Janse.

Maranatha/Morgenster gemeente, Melvill v. Carnbeelaan 34. zo. 10.00 uur: prof dr E. Schroten; di. 25 dec., 10.00 uur: ds W. Timmerman.

Nassau-Odijckhof, Nassau Odijcklaan 3. zo. 10.30 uur: mw J.C. van den Boogaard; di. 25 dec., 10.30 uur: ds A. van Vliet.

Sparrenheide, zo. 10.30 uur: ds A. van Vliet; di. 25 dec., 10.30 uur: ds H. de Goede.

Vrijz. Geloofsgemeenschap NPB, Parklaan 7, zo. 10.15 uur: ds F.Ph. Groeneveld (DG, Baarn); di. 25 dec., 10.15 uur: ds C. van der Leest.

Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), ‘De Bron’, Damhertlaan 87. zo. 9.30 uur: ds P. Waterval (Amersfoort); 17.00 uur: ds C. Beiboer (Amersfoort); di. 25 dec., 10.30 uur: ds H. Lopers (Nieuwegein).

RK Parochie St. Petrus’ banden, Rijsenburgselaan 4. zo. 10.00 uur: N. Spiljard pw.; ma. 24 dec., 19.00 uur, 21.00 uur en 23.30 uur: G. Nijland pr., di 25 dec., 10.30 uur: F. Verhaar, pr.; wo 26 dec., 10.00 uur: H. Woorts pr.

Chr. Geref. Kerk, Oranjelaan 73. zo. 10.00 en 18.30 uur: ds L.W. van der Meij; di. 25 dec., 10.00 en 18.30 uur: ds L.W. van der Meij; wo. 26 dec., 10.00 uur: ds L.W. van der Meij.

Bartiméus, zie Doorn.

De Christengemeenschap, Pauluskerk, Rijsenburgselaan 2a. mensenwijdingsdiensten zo. 10.30 uur; do. 10.30 uur; dienst voor kinderen: zo. 9.50 uur. Extra diensten op di. 25 dec, 0.00, 8.00 en 10.30 uur, wo. 26 dec., 10.30 uur en do. 27 dec., 9.30 uur.

Vergadering van gelovigen, gebouw De Vijver, Vijverlaan 10. Zo. 09.30 uur: samenkomst.

Huis ter Heide

Hervormde Gemeente Het Witte Kerkje, Amersfoortseweg 47. zo. 10.00 uur: drs P.D.D. Steegman (Bilthoven); 17.00 uur: kerstspel; ma 24 dec., 22.00 uur: mw ds J. van Werkhoven-Romeijn; di. 25 dec., 10.00 uur: mw ds J. van Werkhoven-Romeijn.

Leersum

Kerstvieringen gezamenlijke kerken: zie kader.

Hervormde Kerk, Dorpskerk, zo. 10.00 uur: ds J.A. Berkheij; 18.30 uur: ds N. de Lange (Beusichem).

Gereformeerde Kerk, zo. 10.00 uur: P. van der Stoel.

Oud Geref. Gem., zo. 10.00 en 18.00 uur: leesdienst; di 25 dec., 10.00 en 18.00 uur: leesdienst; wo. 26 dec., 14.30 uur: Th. Zwartbol.

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, zie Amerongen.

R.K. Kerk, zo. 10.00 uur: viering.

Maarn/Maarsbergen

Protestantse Gemeente te Maarn, Ontmoetingskerk, zo. 10.00 uur: zie Kapel, ma 24 dec., 21.30 uur: zie Kapel; di 25 dec., 10.00 uur: ds Th.C. Wolters; Kapel, zo. 10.00 uur: ds J.J. Ruitenberg; ma 24 dec., 21.30 uur: ds Th.C. Wolters, di 25 dec., 10.00 uur: ds J.J. Ruitenberg; Dorpskerk Maarsbergen: zo 10.00 uur: ds G.J. Wisgerhof (Amersfoort); ma 24 dec., 19.30 uur: ds J. Alma (Veenendaal); di 25 dec., 10.00 uur: ds W.E. Steenbeek (Amersfoort).

Maarsbergen, De Valkenburcht: zo. 10.oo uur: ds H.B. van der Steen; di. 25 dec., 10.00 uur: ds A.M. Booij.

R.K. Kerk, zo. 11.00 uur: gezinsviering; ma. 24 dec., 18.30 uur: gezinsviering; 22.00 uur: eucharistieviering; di. 25 dec., 11.00 uur: eucharistieviering; opening stiltecentrum: dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur.

Nederlangbroek

Hervormde kerk, zo 10.00 uur: ds W.C. Zuijderduijn; 18.30 uur: ds J. van Eck (Ede); di. 25 dec., 10.00 uur: ds W.C. Zuijderduijn; 18.30 uur: ds F. Luitjes (Ermelo); wo. 26 dec., 9.30 uur: kerstviering clubs.

Oud Geref. Gem., 10.00 uur en 18.30 uur: leesdienst.

Hersteld Hervormde Gemeente, zie Doorn.

R.K. St.Martinuskerk, zie Doorn.

Overberg

Hervormde Kerk, zo 10.00 uur: ds A.D. Poortman (Veenendaal); 18.30 uur: ds H. Jongerden (Veenendaal); di. 25 dec., 10.00 uur: pof C.G. Baart (Renswoude); 18.30 uur: ds J. Bogerd (Scherpenzeel); wo. 26 dec., 18.30 uur: kerstfeest zondagsschool.

Oud Geref. Gem., 10.00 en 18.30 uur: leesdienst.

Chr. Geref. kerk, De Buurthucht, Haarweg 33b, zo. 9.30 uur: leesdienst; 15.30 uur: ds L.W. van der Meij; di. 25 dec., 9.30 en 15.30 uur: prof. A. Baars; wo. 26 dec., 9.30 uur: prof. A. Baars.

Overlangbroek

Hervormde Kerk, zo. 10.00 uur: ds Rijken-Hoevens; ma. 24 dec., 19.00 uur: kerstfeest zondagsschool; di. 25 dec., 10.00 uur: ds Rijken-Hoevens.

Werkhoven

Hervormde Gemeente, zo 10.00 uur: ds M.P.D. Barth; 18.30 uur: ds T.C. de Leeuw (Kockengen); di. 25 dec., 10.00 uur: kand A.C. de Kruif (Meerkerk).

R.K. Parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming: zo 9.30 uur: eucharistieviering, pater E. Kimman; 16.00 uur: kerstsamenzang; ma. 24 dec., 18.45 uur: gezinsviering, pastor A. Verweij; 20.45 uur: nachtmis, pastor A. Verweij en pastor J. Bosboom; di 25 dec., 10.30 uur: woord- en communieviering, pastor J. Bosboom.

Werkhofgemeenschap, Hollende Wagenweg 20; zo. 10.00 uur: p. Toon van Buren (oec. viering).

Zeist

Wijkgemeente Bethel, Nieuwe Kerk, Boulevard 2a, zo. 10.00 uur: dr M. Verduin, 17.00 uur ds D.P.C. Looijen (Amersfoort); ma. 24 dec., 21.00 uur: kerstpraise; di. 25 dec., 10.00 uur: ds R. de Koning Gans; 18.00 uur: jongerenviering; wo. 26 dec., 9.30 uur: ds R. de Koing Gans.

Wijkgemeente de Bron, Sionskerk, Jacob Catslaan 73, zo. 10.00 uur: ds A.J. Plaisier (Amersfoort); ma. 24 dec., 20.00 en 22.00 uur: ds N. de Boo; di. 25 dec., 10.00 uur: ds N. de Boo.

Prot. Wijkgemeente NoorderLicht i.w.; NoorderLicht-kerk, Bergweg 92a, zo. 10.00 uur: mw drs S.M. Oomen; ma. 24 dec., 22.00 uur: ds F.C. van Dijke (Woerden); di. 25 dec., 10.00 uur: ds H. Bonestro.

Oosterkerk, Woudenbergseweg 44, zo. 10.00 uur: mw ds N. Meynen (Utrecht); ma. 24 dec., 22.00 uur: ds M. Knevel; di. 25 dec, 10.00 uur: ds M. Knevel.

Wijkgemeente Pniël, Oude kerk, 1e Dorpsstraat 1, zo. 10.00 uur: ds C.J. Barth (Uddel); 17.00 uur: dr B.J. Wiegeraad (Veenendaal); di. 25 dec., 10.00 uur: ds A. v.d. Meer; ds J.P. Nap (Lunteren); wo. 26 dec., 9.30 uur: kinde4rkerstfeest.

Thomas-wijkgemeente, Thomaskerk, Oranje Nassaulaan 35, zo. 10.00 uur: ds J. Dubbink; ma. 24 dec., 18.30 uur: kinderkerstfeest, 21.30 uur: ds J. Dubbink (zangdienst); di. 25 dec., 10.00 uur: ds J. Dubbink.

Prot. wijkgemeente Zeist West i.w., Kerkelijk Centrum, De Clomp 33-02; zo. 10.00 uur: mw ds G.W. Morsink; 15.30 uur: Lessons and Carols; ma 24 dec., 22.30 uur: pastor E. van Dijl en mw ds G.W. Morsink (oec. viering); di. 25 dec., 10.00 uur: ds A.A. Stegeman.

Amandelhof, Arnhemse Bovenweg 2. zo 10.00 uur: drs D. Werkman (Utrecht); di. 25 dec., ds G. Zonneberg.

De Mirtehof, Molenweg 50. zo. 10.00 uur: ds J. Voordouw (Driebergen); di. 25 dec., ds D.J. Cuperus.

De Looborch, Woudenbergseweg 42, zo. 17.00 uur: ds B.C. de Gelder.

Diakonessenhuis, Prof. Lorentzlaan 76; zo. 10.00 uur: mw ds J.T. Vos-Butijn; ma. 24 dec., 19.30 uur: mw ds J.T. Vos-Butijn.

Evang. Lutherse Gemeente, Lutherkapel, Woudenbergseweg 38. zo. 10.00 uur: geen dienst; ma. 24 dec., 21.00 uur: drs J.H.J. Lotterman (Utrecht); di. 25 dec., 10.00 uur: drs J.H.J. Lotterman (Utrecht).

Evangelische Broedergemeente, Zusterplein. za. 19.00 uur: ds J. Kronenburg (zangdienst); zo. 10.00 uur: ds J. Kronenburg; ma 24 dec., 16.00 uur en 19.00 uur: ds J.W.Th Rapparlié; 19.00 uur: ds J. Kronenburg; di. 25 dec., 10.00 uur: ds J.Th.W. Rapparlié.

Doopsgezinde Gemeente, Pauw van Wieldrechtlaan 29a, zo. 16.00 uur: kerstfeest; di. 25 dec., 10.00 uur: mw ds J.A.J. den Ouden.

RK Emmausparochie, St Jozephkerk, za 18.30 uur: eucharistieviering, G. Nijland; zo. 10.15 uur; ochtendgebed; ma. 24 dec., 18.00 en 20.30 uur: eucharistieviering, H. Woorts; 22.00 uur: zie Zeist West; di. 25 dec., 10.15 uur: eucharistieviering G. Nijland; wo. 26 dec., 10.15 uur: eucharistieviering, G. Nijland.

Apostolisch Genootschap, Graaf Lodewijklaan 15: zo. 09.30 uur: samenkomst.

Evangeliegemeente De Oase, Torenlaan 38, zo. 10.00 uur: samenkomst.

Kerstvieringen gezamenlijke kerken Leersum-Amerongen

,,Gisteren hoorde ik een gesprek tussen enkele mensen. Zij waren bezig zich voor te bereiden op kerstfeest. Wat vind jij zo mooi aan kerstfeest? vroeg één van hen. Deze antwoordde: De muziek en liederen, prachtig vind ik dat, elk jaar opnieuw! Wat deze vrouw enthousiast opmerkte, leeft bij velen in de periode rond kerst. Inderdaad wordt overal zingend verwezen naar de geboorte van het Kind. In kerken, kroegen, concertzalen, winkelpromenades, op de markt en in verzorgingstehuizen. Zingen doet wat met ons. Zingen verandert ons. Zingen heelt en geeft moed. Zingen is dubbel bidden. Zingen is hopen en dromen en zoveel meer. Met een mokerslag sloeg de muziek van de engelen in de kerstnacht de duisternis in duizend stukken en al die brokken veranderden als sterren van hoop. Namens de Raad van Kerken Leersum/Amerongen i.o wensen we u allen toe dat u een stukje van die sterren van hoop zult zien als u in de duisternis van deze tijd omhoog kijkt.’’ Ds F.W. Kuipers

Amerongen, Andrieskerk: maandag 24 dec.: 19.00 uur: Interkerkelijke kinderkerstavond; 22.30 uur: kerstnacht, ds E.J. de Ruiter; dinsdag 25 dec.: 10.00 uur: ds E.J. de Ruiter. De Ark: dinsdag 25 dec.: 10.00 uur: ds F.W. Kuipers (met kersthoorspel). De Rijnkapel: 10.30 uur: drs Gert Knepper

Leersum, Johanneskerk: maandag 24 dec., 22.30 uur: kerstnacht, ds Corine Beeuwkes-van Ede; dinsdag 25 dec., 10.00 uur: ds Corine Beeuwkes-van Ede. Michaëlkerk: maandag 24 dec., 22.00 uur: kerstnacht, ds J.A. Berkheij (met duo Marieke van Duuren), dinsdag 25 dec., 10.00 uur: ds J.A. Berkheij (met Change). Andrieskerk (RK): maandag 24 dec., 22.00 uur: Nachtmis, pater Koper; dinsdag 25 dec.: 10.00 uur: Plechtige dagmis, pastoor Woorts.

Maandag 24 dec.: 19.00 uur: Interkerkelijke kinderkerstavond in de Andrieskerk in Amerongen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie