Kerkdiensten

14 december 2007 om 00:00 Nieuws

Amerongen

Kerstvieringen gezamenlijke kerken: zie kader.

Hervormde Kerk, Andrieskerk, zo. 10.00 uur: ds E. Kruidhof (Driebergen)

Geref. Kerk, De Ark, zo. 10.00 uur: ds F.W. Kuipers.

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB: Rijnkapel, Imminkstraat 1a: zo. 10.00 uur: geen dienst.

Zendings- Diaconessenhuis, 19.00 uur: geen dienst.

Austerlitz

RK-kerk, zo. 10.00 uur: eucharistieviering, pastoor H. Woorts; ma. 24 dec., 22.00 uur: eucharistieviering, pastor J. de Froe; di. 25 dec., eucharistieviering. pater H. Schelbergen en E. de Jong.

Cothen

Protestantse Gemeente, zo. 10.00 uur: G.G. van Manen (Diemen); ma. 24 dec., 22.30 uur: ds R. Onderstal; di. 25 dec., 10.00 uur: ds R. Onderstal.

Doorn

Protestantse Gemeente, Maartenskerk, zo. zie Kampwegkerk, ma. 24 dec., 22.00 uur: ds Teun Kruiswijk Jansen; di. 10.00 uur: ds M.A. de Hoog; Kampwegkerk, zo. 10.00 uur: ds M.A. de Hoog, ma. 24 dec., 18.30 uur: kerstfeest met kinderen (+4 jr), di. 25 dec., zie Maartenskerk; Park Boswijk: zo. 10.00 uur: ds R.E. van der Wal (Houten); di. 25 dec., ds Teun Kruiswijk Jansen; Zonnehuis, zo. 19.00 uur: ds J.C.R. Wijngaard, di. 25 dec., 11.00 uur: ds J.C.R. Wijngaard.

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, zo. 10.15 uur: geen dienst; ma 24 dec., 19.30 uur: dienst door leden; di. 25 dec., ds A.J. Engels (PKN, Driebergen).

Ned. Geref. Kerk, zo. 09.30 uur: ds G. Bronsveld; 17.00 uur: ds Winkelhoff; di. 25 dec., 9.30 uur: ds G. Bronsveld.

Hersteld Hervormde Gemeente, (in kerk NPB) Berkenweg. zo. 14.30 uur: K. Klopstra (Elst); 18.30 uur: kand. J. Fekkes (Nijkerk); di. 25 dec., 14.30 uur: ds D. Heemskerk (Opheusden); wo. 26 dec., 18.30 uur: ds Tj. de Jong (Staphorst).

Oud Geref. Gem., 10.00 en 18.00 uur: leesdienst.

Brandpuntkapel, zo. 10.00 uur: ds J.A. Malgo (Enschede); ma. 24 dec., 21.00 uur: ds H. Schouten; di, 25 dec., 10.00 uur: ds H. Schouten;

Baptistengemeente Doorn e.o., Revius, Driebergsestr.weg 6c, zo. 10.00 uur: ds M.G. Ezinga; di. 25 dec., 10.00 uur: ds M.G. Ezinga.

Evangeliegemeente Elim, Bergweg 7, 10.00 uur: Niels Spelbos; di. 25 dec., Louis Hellewegen.

St. Martinuskerk, za, 19.00 uur: eucharistieviering, pastoor Woorts; zo. 09.30 uur:woord- en communieviering, pw. W. Sarot; ma 24 dec., 19.00 uur: gezinsviering, pw. W. Sarot; 21.30 uur: eucharistieviering, pater de Jong en pw. W. Sarot; di. 25 dec., 9.30 uur: eucharistieviering, pater de Jong; wo. 26 dec., 9.30 uur: woord- en communiedienst.

Koninkrijkszaal Jehovah’s Getuigen, Acacialaan 12A. Do. 19.30-21.15 uur School- en Dienstvergadering. Zo. 10.00-12.00 uur: Openbare lezing en Wachttorenstudie.

Het Grote Bos, zo. 10.00 uur: ds B. Wallet (Houten); di. 25 dec., A.J. Post.

Bartiméus, zo. 10.30 uur: Kapeldienst, ds Bernard Baakman; ma 24 dec., 21.00 uur: Hagedienst, ds Jan van der Linden; di. 25 dec., 10.30 uur: Kapeldienst, ds Bernard Baakman; zie www.hagediensten.nl.

Driebergen

Protestantse gemeente Driebergen

Grote Kerk, Hoofdstraat 115. zo. 09.00 uur: ds T. Cammeraat; 10.30 uur: mw ds J. Scheurwater; 17.00 uur: ds H.F. Klok (Maarsen); ma 24 dec., 23.00 ds W. Timmerman, di. 25 dec., 9.00 ur: kand J.M. Bac (Zeist); 10.00 uur: me ds J. Scheurwater; 17.00 uur: ds M.P.D. Barth (Werkhoven); wo. 26 dec., 10.00 uur: kerstfeest.

Immanuëlkerk, Engweg 30, 10.00 uur: ds C. van der Kooi; di. 25 dec., 10.00 uur: ds D.C. Coppoolse.

‘t Hoge Licht, Klaproos 2. zo. 10.00 uur: ds S. Janse; di. 25 dec., 10.00 uur: ds S. Janse.

Maranatha/Morgenster gemeente, Melvill v. Carnbeelaan 34. zo. 10.00 uur: prof dr E. Schroten; di. 25 dec., 10.00 uur: ds W. Timmerman.

Nassau-Odijckhof, Nassau Odijcklaan 3. zo. 10.30 uur: mw J.C. van den Boogaard; di. 25 dec., 10.30 uur: ds A. van Vliet.

Sparrenheide, zo. 10.30 uur: ds A. van Vliet; di. 25 dec., 10.30 uur: ds H. de Goede.

Vrijz. Geloofsgemeenschap NPB, Parklaan 7, zo. 10.15 uur: ds F.Ph. Groeneveld (DG, Baarn); di. 25 dec., 10.15 uur: ds C. van der Leest.

Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), ‘De Bron’, Damhertlaan 87. zo. 9.30 uur: ds P. Waterval (Amersfoort); 17.00 uur: ds C. Beiboer (Amersfoort); di. 25 dec., 10.30 uur: ds H. Lopers (Nieuwegein).

RK Parochie St. Petrus’ banden, Rijsenburgselaan 4. zo. 10.00 uur: N. Spiljard pw.; ma. 24 dec., 19.00 uur, 21.00 uur en 23.30 uur: G. Nijland pr., di 25 dec., 10.30 uur: F. Verhaar, pr.; wo 26 dec., 10.00 uur: H. Woorts pr.

Chr. Geref. Kerk, Oranjelaan 73. zo. 10.00 en 18.30 uur: ds L.W. van der Meij; di. 25 dec., 10.00 en 18.30 uur: ds L.W. van der Meij; wo. 26 dec., 10.00 uur: ds L.W. van der Meij.

Bartiméus, zie Doorn.

De Christengemeenschap, Pauluskerk, Rijsenburgselaan 2a. mensenwijdingsdiensten zo. 10.30 uur; do. 10.30 uur; dienst voor kinderen: zo. 9.50 uur.

Vergadering van gelovigen, gebouw De Vijver, Vijverlaan 10. Zo. 09.30 uur: samenkomst.

Huis ter Heide

Hervormde Gemeente Het Witte Kerkje, Amersfoortseweg 47. zo. 10.00 uur: drs P.D.D. Steegman (Bilthoven); 17.00 uur: kerstspel; ma 24 dec., 22.00 uur: mw ds J. van Werkhoven-Romeijn; di. 25 dec., 10.00 uur: mw ds J. van Werkhoven-Romeijn.

Leersum

Kerstvieringen gezamenlijke kerken: zie kader.

Hervormde Kerk, Dorpskerk, zo. 10.00 uur: ds J.A. Berkheij; 18.30 uur: ds N. de Lange (Beusichem).

Gereformeerde Kerk, zo. 10.00 uur: P. van der Stoel.

Oud Geref. Gem., zo. 10.00 en 18.00 uur: leesdienst.

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, zie Amerongen.

R.K. Kerk, zo. 10.00 uur: viering.

Maarn/Maarsbergen

Protestantse Gemeente te Maarn, Ontmoetingskerk, zo. 10.00 uur: geen opgave; Kapel, zo. 10.00 uur: geen opgave; Dorpskerk Maarsbergen: zo 10.00 uur: geen opgave.

Maarsbergen, De Valkenburcht: ds geen opgave.

R.K. Kerk, zo. 11.00 uur: gezinsviering; ma. 24 dec., 18.30 uur: gezinsviering; 22.00 uur: eucharistieviering; di. 25 dec., 11.00 uur: eucharistieviering; opening stiltecentrum: dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur.

Nederlangbroek

Hervormde kerk, zo 10.00 uur: ds W.C. Zuijderduijn; 18.30 uur: ds J. van Eck (Ede); di. 25 dec., 10.00 uur: ds W.C. Zuijderduijn; 18.30 uur: ds F. Luitjes (Ermelo); wo. 26 dec., 9.30 uur: kerstviering clubs.

Oud Geref. Gem., 10.00 uur en 18.30 uur: leesdienst.

Hersteld Hervormde Gemeente, zie Doorn.

R.K. St.Martinuskerk, zie Doorn.

Overberg

Hervormde Kerk, zo 10.00 uur: ds A.D. Poortman (Veenendaal); 18.30 uur: ds H. Jongerden (Veenendaal); di. 25 dec., 10.00 uur: pof C.G. Baart (Renswoude); 18.30 uur: ds J. Bogerd (Scherpenzeel); wo. 26 dec., 18.30 uur: kerstfeest zondagsschool.

Oud Geref. Gem., 10.00 en 18.30 uur: leesdienst.

Chr. Geref. kerk, De Buurthucht, Haarweg 33b, zo. 9.30 uur: leesdienst; 15.30 uur: ds L.W. van der Meij; di. 25 dec., 9.30 en 15.30 uur: prof. A. Baars; wo. 26 dec., 9.30 uur: prof. A. Baars.

Overlangbroek

Hervormde Kerk, zo. 10.00 uur: ds Rijken-Hoevens; ma. 24 dec., 19.00 uur: kerstfeest zondagsschool; di. 25 dec., 10.00 uur: ds Rijken-Hoevens.

Werkhoven

Hervormde Gemeente, zo 10.00 uur: ds M.P.D. Barth; 18.30 uur: ds T.C. de Leeuw (Kockengen); di. 25 dec., 10.00 uur: kand A.C. de Kruif (Meerkerk).

R.K. Parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming: zo 9.30 uur: eucharistieviering, pater E. Kimman; 16.00 uur: kerstsamenzang; ma. 24 dec., 18.45 uur: gezinsviering, pastor A. Verweij; 20.45 uur: nachtmis, pastor A. Verweij en pastor J. Bosboom; di 25 dec., 10.30 uur: woord- en communieviering, pastor J. Bosboom.

Werkhofgemeenschap, Hollende Wagenweg 20; zo. 10.00 uur: p. Toon van Buren (oec. viering).

Zeist

Wijkgemeente Bethel, Nieuwe Kerk, Boulevard 2a, zo. 10.00 uur: dr M. Verduin, 17.00 uur ds D.P.C. Looijen (Amersfoort); ma. 24 dec., 21.00 uur: kerstpraise; di. 25 dec., 10.00 uur: ds R. de Koning Gans; 18.00 uur: jongerenviering; wo. 26 dec., 9.30 uur: ds R. de Koing Gans.

Wijkgemeente de Bron, Sionskerk, Jacob Catslaan 73, zo. 10.00 uur: ds A.J. Plaisier (Amersfoort); ma. 24 dec., 20.00 en 22.00 uur: ds N. de Boo; di. 25 dec., 10.00 uur: ds N. de Boo.

Prot. Wijkgemeente NoorderLicht i.w.; NoorderLicht-kerk, Bergweg 92a, zo. 10.00 uur: mw drs S.M. Oomen; ma. 24 dec., 22.00 uur: ds F.C. van Dijke (Woerden); di. 25 dec., 10.00 uur: ds H. Bonestro.

Oosterkerk, Woudenbergseweg 44, zo. 10.00 uur: mw ds N. Meynen (Utrecht); ma. 24 dec., 22.00 uur: ds M. Knevel; di. 25 dec, 10.00 uur: ds M. Knevel.

Wijkgemeente Pniël, Oude kerk, 1e Dorpsstraat 1, zo. 10.00 uur: ds C.J. Barth (Uddel); 17.00 uur: dr B.J. Wiegeraad (Veenendaal); di. 25 dec., 10.00 uur: ds A. v.d. Meer; ds J.P. Nap (Lunteren); wo. 26 dec., 9.30 uur: kinde4rkerstfeest.

Thomas-wijkgemeente, Thomaskerk, Oranje Nassaulaan 35, zo. 10.00 uur: ds J. Dubbink; ma. 24 dec., 18.30 uur: kinderkerstfeest, 21.30 uur: ds J. Dubbink (zangdienst); di. 25 dec., 10.00 uur: ds J. Dubbink.

Prot. wijkgemeente Zeist West i.w., Kerkelijk Centrum, De Clomp 33-02; zo. 10.00 uur: mw ds G.W. Morsink; 15.30 uur: Lessons and Carols; ma 24 dec., 22.30 uur: pastor E. van Dijl en mw ds G.W. Morsink (oec. viering); di. 25 dec., 10.00 uur: ds A.A. Stegeman.

Amandelhof, Arnhemse Bovenweg 2. zo 10.00 uur: drs D. Werkman (Utrecht); di. 25 dec., ds G. Zonneberg.

De Mirtehof, Molenweg 50. zo. 10.00 uur: ds J. Voordouw (Driebergen); di. 25 dec., ds D.J. Cuperus.

De Looborch, Woudenbergseweg 42, zo. 17.00 uur: ds B.C. de Gelder.

Diakonessenhuis, Prof. Lorentzlaan 76; zo. 10.00 uur: mw ds J.T. Vos-Butijn; ma. 24 dec., 19.30 uur: mw ds J.T. Vos-Butijn.

Evang. Lutherse Gemeente, Lutherkapel, Woudenbergseweg 38. zo. 10.00 uur: geen dienst; ma. 24 dec., 21.00 uur: drs J.H.J. Lotterman (Utrecht); di. 25 dec., 10.00 uur: drs J.H.J. Lotterman (Utrecht).

Evangelische Broedergemeente, Zusterplein. za. 19.00 uur: ds J. Kronenburg (zangdienst); zo. 10.00 uur: ds J. Kronenburg; ma 24 dec., 16.00 uur en 19.00 uur: ds J.W.Th Rapparlié; 19.00 uur: ds J. Kronenburg; di. 25 dec., 10.00 uur: ds J.Th.W. Rapparlié.

Doopsgezinde Gemeente, Pauw van Wieldrechtlaan 29a, zo. 16.00 uur: kerstfeest; di. 25 dec., 10.00 uur: mw ds J.A.J. den Ouden.

RK Emmausparochie, St Jozephkerk, za 18.30 uur: eucharistieviering, G. Nijland; zo. 10.15 uur; ochtendgebed; ma. 24 dec., 18.00 en 20.30 uur: eucharistieviering, H. Woorts; 22.00 uur: zie Zeist West; di. 25 dec., 10.15 uur: eucharistieviering G. Nijland; 15,00 uur: kindje wiegen, Mrja v.d. Horst; wo. 26 dec., 10.15 uur: eucharistieviering, G. Nijland.

Apostolisch Genootschap, Graaf Lodewijklaan 15: zo. 09.30 uur: samenkomst.

Evangeliegemeente De Oase, Torenlaan 38, zo. 10.00 uur: samenkomst.

Kerstvieringen gezamenlijke kerken Leersum-Amerongen

Amerongen, Andrieskerk: maandag 24 dec.: 19.00 uur: Interkerkelijke kinderkerstavond; 22.30 uur: kerstnacht, ds E.J. de Ruiter; dinsdag 25 dec.: 10.00 uur: ds E.J. de Ruiter. De Ark: dinsdag 25 dec.: 10.00 uur: ds F.W. Kuipers (met kersthoorspel). De Rijnkapel: 10.30 uur: drs Gert Knepper

Leersum, Johanneskerk: maandag 24 dec., 22.30 uur: kerstnacht, ds Corine Beeuwkes-van Ede; dinsdag 25 dec., 10.00 uur: ds Corine Beeuwkes-van Ede. Michaëlkerk: maandag 24 dec., 22.00 uur: kerstnacht, ds J.A. Berkheij (met duo Marieke van Duuren), dinsdag 25 dec., 10.00 uur: ds J.A. Berkheij (met Change). Andrieskerk (RK): maandag 24 dec., 22.00 uur: Nachtmis, pater Koper; dinsdag 25 dec.: 10.00 uur: Plechtige dagmis, pastoor Woorts.

Maandag 24 dec.: 19.00 uur: Interkerkelijke kinderkerstavond in de Andrieskerk in Amerongen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie