Daadkracht ontbreekt bij wethouder Salverda

Nieuws

Wethouder Salverda is geen krachtdadige wethouder. Hij durft niet met de vuist op tafel te slaan bij Prorail, Rijkswaterstaat en andere instanties als het gaat om de behartiging van de belangen van de inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Een illustratief voorbeeld is de door de Maarsbergers gewenste ondertunneling. In plaats van dat Salverda zich daarvoor hard maakt, roept hij dat deze wens niet haalbaar is. Zo ondergraaft hij bij voorbaat de onderhandelingspositie van de gemeente. Prorail en andere instanties die liever de hand op de knip willen houden, horen maar al te graag dat wethouder Salverda niets wil en de burgers in de kou laat staan.

Ook als het gaat om de verbreding van rijksweg A12 en de daarmee gepaard gaande negatieve effecten is de belangenbehartiging ook niet in goede handen bij Salverda. Ook hier neemt hij een afwachtende houding aan. Terwijl andere gemeenten compensatie eisen en krijgen voor de geluids- en stankoverlast, laat de wethouder niets van zich horen. Door er al van te voren vanuit te gaan dat bepaalde wensen toch niet haalbaar zijn verzwakt Salverda zijn onderhandelingspositie.

Een gemiste kans. Nu moet Salverda de gelegenheid aangrijpen om te pleiten voor de ondertunneling bij Maarsbergen. Hoe staat het met de geluidsoverlast en stankoverlast als gevolg van de verbreding van de A12? Als er geen compenserende maatregelen worden genomen, worden hele generaties opgescheept met gezondheidsklachten. Met dank aan Salverda!

Het wordt echt hoog tijd dat de gemeenteraad Salverda opdracht gaat geven om zich eindelijk eens als een ware ambassadeur voor de bewoners op te stellen. Hou eens op om te zeggen dat er van alles niet kan.

Waar een wil is, is een weg. Als Salverda niet bereid is om gas te geven, dan moet de gemeenteraad hem daar maar toe dwingen.

De coalitiepartijen zullen hem wel de hand boven het hoofd houden, of is het dualisme in de Utrechtse Heuvelrug dermate goed ontwikkeld dat fracties hun controlerende en kaderstellende taak echt vorm en inhoud geven. Of moeten we constateren dat we voorlopig moeten doormodderen met een uitermate zwakke en afwachtende wethouder. Je krijgt per slot van rekening wel de bestuurder die je verdient.

Rene Leget

Groene Zoom 11

Bodegraven

advertentie
advertentie
Afbeelding
Binnenkort werkzaamheden voor bosomvorming in de Kaapse Bossen 21 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Al 110 jaar jeugdzorg op Valkenheide 27 sep, 07:06
PREMIUM
Afbeelding
Begroting: afvalstoffenheffing kan volgend jaar omlaag 26 sep, 14:19
Afbeelding
Grote brand bij Bakkerij van der Woerd in Doorn: ‘Ons levenswerk is verwoest’ video 26 sep, 11:37
Afbeelding
Zeer grote brand bij Echte Bakker Van der Woerd in Doorn 26 sep, 07:42
PREMIUM
Afbeelding
Stichts Mannenkoor zoekt zangers 26 sep, 07:04
PREMIUM
Afbeelding
Overstap naar biologisch en einde pacht in één week 25 sep, 07:28