Herschikking portefeuilles college

Nieuws

DOORN - Halverwege de collegeperiode heeft het college de verdeling van de portefeuilles over de verschillende wethouders en burgemeester nog eens kritisch bekeken. Er is besloten te kiezen voor een nog logischer opbouw van de portefeuilles en voor meer samenhang daarbinnen.

De nieuwe verdeling gaat per 1 december in. De portefeuille van oud-wethouder Emmy van Wijngaarden wordt tijdelijk waargenomen door de andere wethouders. Hier volgt een overzicht van de nieuwe portefeuilleverdeling.

Burgemeester Frits Naafs

Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing, stedenband/internationale samenwerking, organisatie en communicatie, Gebiedsvisie Zuid-Oost Utrecht, Integrale handhaving.

Wethouder Roy Pamboer

Economie en werkgelegenheid inclusief bedrijventerreinen, toerisme, sport, sportaccommodaties, kunst en cultuur.

Tijdelijke waarneming: Recreatie en monumenten.

Wethouder Jankees Salverda

Verkeer en vervoer (incl. openbaar vervoer) en de infrastructuur (wegen, stations). Beheer openbare ruimte en wijkbeheer. Het “verkeersdeel” van het stationsgebied Driebergen-Zeist en dorpsgericht werken. Tijdelijke waarneming: Dorpswethouder voor Leersum.

Wethouder Robbert Waltmann

Ruimtelijke ordening (RO) binnen de rode contouren, volkshuisvesting, milieu, handhaving (RO, milieu, beleid), grote RO-projecten Structuurvisie, het “RO-deel” van het Stationsgebied.

Tijdelijke waarneming: RO van het landelijk gebied en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Wethouder Wim van Wikselaar

Financiën, grondzaken, ICT, gemeentelijke accommodaties. Ombuigingsoperatie.

Tijdelijke waarneming: Onderwijs.

Wethouder Elisabeth van Oostrum

Maatschappelijke zorg (Wmo), arbeidsvoorzieningenbeleid, volksgezondheid,

jeugdbeleid, volwasseneducatie, dienstverlening en Cultuurhuizenbeleid.

Tijdelijke waarneming: Kinderopvang.

advertentie
advertentie
PREMIUM
Afbeelding
Hoofdbrekens door hoge gasprijs (3): ‘Als je het mij vraagt komt het petroleumstel terug’ 8 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Studentenhuizen op de Heuvelrug 11 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Nieuwe speeltuin Beelaerts van Bloklandstraat: ‘Dit is een primeur voor onze gemeente’ 17 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Gemeenteraad akkoord met bouwplan Sportlaan Driebergen 30 sep, 18:11
PREMIUM
Afbeelding
Hoofdbrekens door hoge gasprijs (2): ‘Een revolutie of burgeroorlog is niet ondenkbeeldig’ 30 sep, 16:00
Afbeelding
‘Sport niet opnieuw op slot bij volgende coronagolf’ 30 sep, 13:54
PREMIUM
Afbeelding
Politiek eist alsnog maatregelen Donderbergrotonde 30 sep, 12:10