GroenLinks Utrechtse Heuvelrug wil klimaatneutrale gemeente in 2020

Nieuws

GroenLinks wil dat de gemeente maatregelen neemt om de uitstoot van CO2 te verminderen en daarnaast de capaciteit van de aarde om CO2 op te nemen, te herstellen. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie. Daarom wil GroenLinks aan het milieubeleid van de gemeente Utrechtse Heuvelrug een concreet doel verbinden, namelijk een klimaatneutrale gemeente in 2020. GroenLinks gaat dit voorstellen aan de gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling op 8 november aanstaande.

HEUVELRUG - Klimaatverandering is de grootste bedreiging van het welzijn van mensen. Als de politiek er voor wil zorgen dat mensen prettig kunnen leven en ook het welzijn van hun kinderen en kleinkinderen kunnen beschermen, dan moet er nu hard worden ingegrepen, aldus GroenLinks.

Klimaatverandering tegengaan

De klimaatcrisis wordt door niemand meer ontkend. Ons dagelijks leven in de westerse wereld heeft grote invloed op het klimaat. Vrijwel alles wat we doen kost energie en daarbij komt veel CO2 vrij. De CO2 verzamelt zich in de atmosfeer en omarmt de aarde als een deken. De aarde warmt daardoor op en de ijskapen smelten. Als gevolg daarvan stijgt de zeespiegel. In Nederland zullen we meer last van het water krijgen, terwijl elders juist grote droogte kan ontstaan. Bomen nemen CO2 op uit de lucht en gebruiken het om te groeien. Bossen helpen dus om het broeikaseffect tegen te gaan. Helaas komt door de wereldwijde ontbossing veel van de opgenomen CO2 weer terug in de atmosfeer.

Klimaatneutraal betekent dat de gemeente het klimaat niet belast. Dat kan worden bereikt door reductie van de CO2 uitstoot en door compensatie van de uitstoot die uiteindelijk overblijft (door investering in bijvoorbeeld bosaanplant of energie-innovatie).

Om de CO2 uitstoot drastisch terug te dringen stelt GroenLinks een scala aan maatregelen voor. Te beginnen met het gebruik van groene energie en het bezuinigen op het energiegebruik door de thermostaat in het gemeentehuis en graadje lager te zetten, apparatuur niet op stand-by te laten staan en spaarlampen te gebruiken.

Maatregelen

Bij bouw of renovatie denkt GroenLinks aan gebruik van natuurlijke en duurzaam geproduceerde bouwmaterialen, aan goede isolatie, slimme plaatsing van het gebouw met de leefruimtes op het zuiden, en gebruik van duurzame energiebronnen zoals zonnecollectoren, zonneboilers, windenergie of biomassaverbranding.

Het papiergebruik van de gemeente kan in de ogen van GroenLinks met minstens 25% omlaag door het meer digitaal verzenden en archiveren van documenten. GroenLinks wil verder dat de gemeente duurzaam gaat inkopen. Dat betekent dat de producten, diensten en werken die de gemeente afneemt voldoen aan vooraf gestelde milieueisen en sociale aspecten. Om te beginnen kan de gemeente fair trade koffie en thee gaan schenken en fair trade bedrijfskleding gebruiken.

Ook op de buitenverlichting is winst te behalen. GroenLinks vindt dat openbare gebouwen niet met schijnwerpers verlicht behoeven te worden. De straatlantaarns moeten voorzien worden van LED-lampen en na middennacht is om en om laten branden van de verlichting ook voldoende.

En GroenLinks zet in op een schoon en zuinig wagenpark. Bedrijfsauto's moeten zuinig en schoon zijn en in de loop der tijd zoveel mogelijk worden vervangen door hybridenauto's. Het personeel dat de dienstauto's rijdt zou wat GroenLinks betreft een cursus 'Het nieuwe rijden' moeten volgen. Daarmee wordt en zuiniger rijstijl aangeleerd en dat reduceert de CO2 uitstoot met 35%. Het fietsgebruik door medewerkers moet door de gemeente actief gestimuleerd worden met een fietsenplan.

De fractie van GroenLinks Utrechtse Heuvelrug is erg benieuwd naar de reacties van de andere fracties in de gemeenteraad op dit concrete, en in haar ogen zeer noodzakelijke, voorstel.

advertentie
advertentie
Afbeelding
Vuurwerk bij bloemencorso Leersum gaat niet door 10 uur geleden
PREMIUM
Afbeelding
Het verhaal van Maarten Maartens: Rondleidingen op Landgoed Zonheuvel 10 uur geleden
Afbeelding
Droogte geselt museumpark Huis Doorn 8 aug, 14:16
Afbeelding
Cultuur snuiven tijdens Kastelentocht van De Stichtse Aanspanning 8 aug, 10:10
PREMIUM
Afbeelding
Duurzaamheid en monumenten (1): ‘Buitenplaatsen zijn vaak zelfvoorzienend’ 7 aug, 07:30
Afbeelding
Maarnse Marion Buijink exposeert in het Rietveldpaviljoen 6 aug, 07:30
PREMIUM
Afbeelding
Amerongen in teken van Vuelta 5 aug, 07:30