Gele kaarten uitgedeeld

Nieuws

Deze gele kaart ontvingen bewoners vanwege een controle door de gemeente op overhangend groen. De Algemene plaatselijke verordening bepaalt dat het verboden is beplanting of een voorwerp aan te brengen op zodanige wijze dat aan het verkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of daaraan op andere wijze hinder of gevaar oplevert, aldus de tekst op deze gele kaart.

AMERONGEN /DOORN - Net als in Driebergen zijn ook in Amerongen en Doorn de afgelopen weken veel inwoners geconfronteerd met een gele kaart, uitgereikt door de gemeente. In veel wijken heeft dit tot commotie onder de ontvangers van de kaarten geleid.

door Rob Verbraak

Hinder kan bijvoorbeeld ontstaan doordat struiken en heggen langs het trottoir zo breed zijn geworden dat het trottoir moeilijk begaanbaar is. Op de van der Leelaan in Doorn is bijvoorbeeld aan 7 bewoners een gele kaart uitgereikt wegens overhangend groen wat gevaar of hinder veroorzaakt. Wat schetst de verbazing: ,,Er zijn in deze laan geen trottoirs en er is sprake van een kaarsrechte weg”. ,,We wonen hier al veertien jaar en al die tijd maaien we zelf het stukje gemeentelijke groen voor ons huis, dit is nog nooit door de gemeente gedaan, aldus een bewoner. Waarom nu dan deze actie, aldus dezelfde bewoner. Is de gemeente niet al te overijverig bezig?

Boete

Ook in Amerongen is de gemeente op deze manier te werk gegaan, ook hier zijn bij bewoners erg veel vragen over deze actie. De tekst vermeld verder op de gele kaart: ,,Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend, de beplanting binnen veertien dagen te snoeien. Na deze termijn controleren wij of u aan ons verzoek heeft voldaan”. De gemeente vergeet echter een datum op de kaart te zetten, waarop deze uitgereikt is. Bewoners weten absoluut niet waar zij aan toe zijn. Op de gemeentelijke website staat dat na niet voldoen aan datgene wat op de gele kaart staat er vervolgens een rode kaart wordt uitgereikt waarna een eventuele boete opgelegd kan worden. Misschien dat de gemeente daarom al op de gele kaart op voorhand een bankrekeningnummer heeft vermeld.

Bewoners die na ontvangst van een gele kaart contact zochten met de gemeente voor een nadere uitleg konden kiezen uit drie telefoonnummers die op de kaart vermeld staan. Telkens werd men doorverwezen. Navraag bij de afdeling communicatie van de gemeente leert dat ook zij niet helemaal gelukkig zijn met de manier waarop er op dit gebied met de bewoners is gecommuniceerd, dit had absoluut beter gekund.

1800 gele kaarten

Tijdens de commissievergadering afgelopen maandag bevestigde Wethouder Wim van Wikselaar dat er 1800 gele kaarten zijn uitgedeeld. Volgens de wethouder heeft de afdeling wijkbeheer in enkel situaties het beleid anders geinterpreteerd dan bedacht. ,,Waar nodig zal de gemeente de beleidslijn aanpassen. Waar werkelijk gevaar ontstaat door het overhangend groen zal wel een rode kaart uitgereikt worden”, aldus de wethouder. De brief is inmiddels op een groter formaat (A4) aangepast en er wordt gekeken of de toon vriendelijker kan zonder de juridische status aan te tasten.

advertentie
advertentie
PREMIUM
Afbeelding
Rood licht voor verhuizing Landelijke Eenheid 11 uur geleden
Afbeelding
Nieuwbouw Buntplein Maarn opgeleverd 17 uur geleden
Afbeelding
Zonnevelden Overberg nog steeds omstreden 29 nov, 16:37
PREMIUM
Afbeelding
College botst met provincie over windturbines 29 nov, 11:58
Afbeelding
CBS Coolsma heeft dankzij groep 7 nu een Voedselbosje op het plein 28 nov, 13:58
PREMIUM
Afbeelding
Praat mee over toekomst het Bosbad 28 nov, 07:30
PREMIUM
Afbeelding
‘Volgend jaar ga ik voor de eerste plek op het WK’ 27 nov, 07:32